Giá thuốc năm 2017

Đăng lúc: Thứ ba - 28/11/2017 11:22 - Người đăng bài viết: Admin
Cập nhật giá thuốc sử dụng tại bệnh viện năm 2017
DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2017
         
STT Tên thuốc, nồng độ, hàm lượng Đơn vị Đơn giá
1 09%001 0.9% Sodium Chloride Solution for I.V Infusion 0,9%, 500ml Chai 12,000.00
2 ATP003 A.T Pantoprazol 40mg Lọ 18,300.00
3 ATT001 A.T TRANEXAMIC inj 250mg/5ml ống 3,750.00
4 AAR001 Aarmol 100ml 1g, 100ml Chai 16,800.00
5 ACE003 Acetazolamid 250mg Viên 735.00
6 ACE012 Acetylcystein 200mg Viên 184.00
7 ACI003 Aciclovir 200mg 200mg Viên 376.00
8 ACY005 ACYCLOVIR VPC 200 200mg Viên 420.00
9 ADA001 Adalat 10mg 10 mg Viên 2,253.00
10 ADR001 Adrenalin 1mg/1ml Ống 6,000.02
11 ADR007 Adrenaline- BFS 1mg 1mg/1ml ống 2,100.00
12 AEC001 Aecysmux 200mg Viên 194.00
13 AGI007 Agirovastin 20 20mg Viên 7,800.00
14 AGI006 Agitec-F 4mg Viên 30.00
15 AKU001 Akudinir 125 750mg/30ml, Lọ 30ml Lọ 47,000.00
16 ALD002 Aldozen 4.2mg Viên 200.00
17 ALE003 Aleucin 500mg Viên 353.00
18 ALI002 Alimemazin 45mg/90ml Chai 9,695.00
19 ALL002 Allopurinol 300mg Viên 392.00
20 ALP002 Alphachymotrypsin 5000UI Ống 5,208.00
21 ALV003 Alverin 40mg Viên 147.00
22 ALV002 Alversin 10E 10%, 250ml Chai 84,000.00
23 ALV006 Alversin 5E 5%, 500ml Chai 116,980.00
24 AMB007 Ambroxol 30mg 30mg Viên 198.00
25 AMI012 Amikacin 125mg/ml 250mg/2ml ống 28,000.00
26 AMI013 Aminazin 25mg Viên 78.00
27 AMI003 Aminoleban 8%, 200ml Chai 104,000.00
28 AMO010 Amoxicilin 500mg Viên 490.00
29 AMP001 AMPICILIN VCP 1g Lọ 5,000.00
30 AMP006 Ampicillin 1g 1000 mg Lọ 3,549.00
31 AMY004 Amypira 1g Lọ 1,575.00
32 ANY001 Anyfen (NQ: Korea United Pharm.INC . Địa chỉ: 25-23, Nojanggongdan-gil, Jeondong-Myeon, Sejong-si, Korea) 300mg Viên 2,200.00
33 APH001 Aphacool 500mg + 5mg + 7,5mg Viên 525.00
34 APR003 Apratam 400mg Viên 1,260.00
35 APR002 Aprovel 150 mg Viên 9,561.00
36 ASP014 Aspirin 81 81mg Viên 109.00
37 ASP013 Aspirin 81mg Viên 118.00
38 ATI003 ATIZINC siro 10mg/ 5ml, 60ml Chai 20,250.00
39 ATO001 ATORVASTATIN SAVI 40 40 mg Viên 2,520.00
40 ATR004 Atropin Sulfat 0.25mg/1ml Ống 540.00
41 ATR007 Atropin sulfat Kabi 0,1% 10mg/10ml Lọ 19,728.00
42 AU-001 Au-DHT 150mg + 1mg ông 5,490.00
43 AUG007 Augclamox 250 250mg + 31,25mg Gói 1,395.00
44 AUG008 Augmentin 250/31.25 Sac 250mg 12's 250mg + 31,25mg Gói 10,998.00
45 AUS002 AUSTEN-S 400 UI Viên 540.00
46 AXC001 Axcel Loratadine syrup 1mg/ml, 60ml Chai 28,000.00
47 BAI002 Bailuzym-Zn 2g Gói 2,700.00
48 BEC002 Beclate Aquanase 50 mcg/liều xịt, 150 liều Lọ 94,920.00
49 BEN006 BENITA 64mcg / liều xịt, chai 120 liều Lọ 90,000.00
50 BER005 Berberin 100mg Viên 399.00
51 BER010 Berlthyrox 100 100mcg Viên 399.00
52 BIC001 Bicebid 100 100mg Viên 785.00
53 BIL013 Bilbroxol syrup 0,9g/150ml (30mg/5ml) Chai 76,890.00
54 BIL009 Bilbroxol syrup 900mg/150ml, Lọ 150ml Lọ 77,000.00
55 BIO008 Bio-dacef 250mg Viên 6,850.00
56 BIO007 Biosubtyl DL 3x10 7- 3x10 7 Gói 730.00
57 BIO009 BIOSUBTYL-II 107- 108 / CFU/ 250 mg Viên 840.00
58 BIR001 Biracin-E 15mg/5ml, lọ 5ml Lọ 5,187.00
59 BIR002 Biragan Kids 325 325 mg Gói 1,092.00
60 BRI001 Bricanyl 0,5mg/1ml Ống 11,990.00
61 BRI003 Brifecy 500mg 500mg Viên 1,590.00
62 BRO008 Bromhexin Actavis 8mg 8mg Viên 776.00
63 BUP005 Bupivacaine 20mg/4ml Ống  
64 BUP004 Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml 0,5%, 4ml Ống 37,500.00
65 BUP003 Bupivacaine Hydrochloride & Dextrose Injection U.S.P 20mg/4ml Ống  
66 BUR001 Burometam 2g Lọ 95,500.00
67 BUS001 Buscopan Inj. 20mg/1ml 20mg/ml Ống 8,375.96
68 CAD005 Cadimarin 70mg Viên 590.00
69 CAD006 Cadirovib 5%, 5g Tuýp 4,500.00
70 CAL015 Calci clorid 10%, ống 5ml Ống 1,200.00
71 CAL039 Calci clorid 500mg/5ml ống 1,008.00
72 CAM005 Cammic 250mg/5ml Ống 4,150.00
73 CAN002 Canzeal 2mg 2mg Viên 1,365.00
74 CAN003 Canzeal 4mg 4mg Viên 2,700.00
75 CAP003 Captopril 25mg Viên 145.00
76 CAP006 Captopril 25mg 25mg Viên 87.00
77 CAP007 Captopril Stada 25mg 25mg Viên 500.00
78 CAR003 Cardilopin 5mg Viên 890.00
79 CAS002 Casalmux 250mg +1mg Gói 3,550.00
80 CAV002 Cavinton 5mg 5mg Viên 2,730.00
81 CEF043 Cefadroxil 500mg 500mg Viên 2,100.00
82 CEF062 Cefdina 250 250mg Gói 7,600.00
83 CEF050 Cefmetazol VCP 1g Lọ 39,800.00
84 CEF044 Ceforipin 200 200mg Viên 2,450.00
85 CEF064 Cefotaxone 1g 1g Lọ  
86 CEF063 Cefoxitin Gerda 1g 1g Lọ 157,000.00
87 CEF034 Cefpirom 1g 1g Lọ 45,000.00
88 CEF003 Ceftacin 1g Lọ 59,801.02
89 CEF047 CEFTEZOL VCP 1g Lọ 27,500.00
90 CEF061 Ceftizoxime for IV injection 1g Lọ 38,800.00
91 CEF023 Cefunvil 10ml Ống 4,500.00
92 CEL003 Celemin 5S 250ml Chai 55,000.00
93 CEL006 Celetran 1g Lọ 11,900.00
94 CEN002 Cenganyl 500mg Viên 980.00
95 CEF048 Cephalexin 500mg 500mg Viên 3,190.01
96 CER001 Cerebrolysin 215,2mg/ml Ống 60,000.00
97 CEV001 Cevit 500mg/5ml 500mg/5ml Ống 1,575.00
98 CHI053 Chitogast 30mg Viên 2,500.00
99 CHL007 Chloramphenicol 1g 1g Lọ 10,437.00
100 CIM003 Cimetidin Kabi 300 150mg/ml, ống 2ml Ống 2,184.00
101 CIN005 Cindem 500mg + 100mg Viên 5,000.00
102 CIN004 Cinnarizin 25mg Viên 45.00
103 CIP011 Ciprinol 200mg/100ml 200mg/100ml Chai 55,650.00
104 CIP010 Ciprofloxacin Polpharma 200mg/100ml Túi 61,000.00
105 CLA008 Clanzacr 200mg Viên 6,980.00
106 CLI004 CLIPOXID-300 300mg Viên 1,800.00
107 CLO009 Cloramphenicol 250 mg 250mg Viên 462.00
108 CLO014 Clorpheniramin 4mg Viên 27.00
109 COL011 Colchicin 1mg Viên 217.99
110 COL020 Colchicine ARTH 1mg 1mg Viên 284.00
111 COL019 Coltramyl 4mg Viên 3,649.00
112 COM015 Combikit 1,5g + 0,1g Lọ 97,000.00
113 COM001 Combivent 1 ml dung dịch chứa 0.52 mg và 3 mg Ống 16,074.00
114 COM014 Comenazol 40mg Lọ 20,391.00
115 CON007 Concor Cor 2,5mg Viên 3,050.00
116 COR006 Cordarone 200mg B/2bls x 15 Tabs 200mg Viên 6,750.00
117 COT007 Cotrimxazon 960 800mg + 160mg Viên 409.00
118 COV004 Coversyl 5mg 5mg Viên 5,650.00
119 COV003 Coversyl plus 5/1.25 mg tab Arginine 30's 5mg + 1,25mg Viên 6,500.00
120 CUR001 Curam Tab 1000mg 5x2's 875mg + 125mg Viên 8,980.00
121 DEA001 DaewoongMytolan Liquid 10ml 400.2 mg+ 306mg +40mg/10ml Gói 3,200.00
122 DAF004 Daflon (L) Tab 500mg 60's 450mg+50mg Viên 3,258.00
123 D-A001 D-A-R 80mg+60mg+60mg Viên 335.00
124 DEB001 Debomin 10mg + 940mg Viên 2,600.00
125 DEF001 DEFATON 40mg + 10mg Viên 4,800.00
126 DEN030 Denstra 300mg + 100IU Viên 750.00
127 DER003 Derimucin 2% x 5g Tuýp 34,000.00
128 DEV002 Devitoc 100mg Viên 3,600.00
129 DEV003 Devitoc 200mg 200mg Viên 4,500.00
130 DEX003 Dexamethasol 4mg/ml Ống 1,050.00
131 DEX015 Dexamethason 4mg 4mg/1ml ống 924.00
132 DEX016 Dex-Tobrin (3mg + 1mg)/ml Lọ 45,000.00
133 DHL001 DHLLD (Hyaluronidase) 1500 IU Lọ 68,000.00
134 DIA015 Dianorm-M 80mg + 500mg Viên 3,350.00
135 DIA013 Diaphyllin Venosum 4,8% 240 mg/ml, ống 5ml Ống 10,500.00
136 DIA001 DIAPHYLLIN Venosum 4.8% 240mg/ 5ml Ống 10,815.00
137 DIC009 Diclofenac Stada 100 mg 100mg Viên 630.00
138 DIF001 Difosfocin 1000 mg/4ml ống 81,300.00
139 DIG003 Digoxin 250 microgram 0,25mg Viên 945.00
140 DIG006 Digoxin 250mcg Viên 840.00
141 DIG007 DIGOXIN-RICHTER 0,25mg Viên 777.00
142 DIP004 Diprivan 1%, (10mg/ml), 20ml Ống 118,168.00
143 DIX001 Dixirein 375mg Viên 1,176.00
144 DOB001 Dobutamine 250mg/20ml Ống 68,250.00
145 DOM001 Domreme 10mg Viên 999.00
146 DOP004 Dopropy 1200mg 1,2g Viên 870.00
147 DOS001 Dospirin 81 81mg Viên 190.00
148 DOZ002 Dozidine MR 35mg 35 mg Viên 468.00
149 DUN004 Dung dịch tiêm truyền 5D (glucose 5%) 500ml Chai 12,600.00
150 EDO001 Edosic 200 200mg Viên 1,030.00
151 EFF004 Efferalgan 150mg Suppo 150mg Viên đặt 2,420.00
152 EGI001 Egilok 25mg Viên 2,200.00
153 ELA001 Elaria 75mg/3ml ống 7,790.00
154 ENP003 Enpovid A, D 5.000UI + 400UI Viên 178.00
155 ENT002 Enterpass 100mg + 100mg + 30mg Viên 1,600.00
156 ERY010 Erymekophar 250mg Gói 1,400.00
157 ERY006 Erythromycin 500mg Viên 1,185.00
158 ESM002 Esmeron 50mg/5ml Lọ 105,000.00
159 EUR004 Eurovir 200mg 200mg Viên 3,800.00
160 FEN005 Fenosup Lidose 160 mg Viên 5,100.00
161 FER005 Ferium- XT 100mg + 1,5mg Viên 5,300.00
162 FLE001 Flexen 2,5%, 50g Tuýp 97,000.00
163 FLU007 Flucinar 0,025%, 15g Tuýp 30,000.00
164 FOL001 Folihem Viên 1,900.00
165 FUC002 Fucavina 500mg Viên 1,090.00
166 FUR007 Fufred 5mg Viên 160.00
167 FUM001 Fumagate - Fort 800mg + 800mg + 100mg Gói 4,095.00
168 FUR010 Furocap 250 250mg Viên 4,700.00
169 FUR009 Furosemid 20mg/2ml 20mg/2ml Ống 1,235.00
170 FUR006 Furosemid 40mg 40mg Viên 160.00
171 FUR008 Furosemidum Polpharma 20mg/2ml Ống 4,683.00
172 FUR003 Furostyl 40mg Viên 310.00
173 FUX001 Fuxicure 200mg 200mg Viên 1,945.00
174 GAS002 Gastrigold 50mg Viên 2,350.00
175 GEL002 Gelofusine (20g + 3,505g + 0,68g)/500ml Chai 115,861.00
176 GEN020 Genpharmason 0,64mg + 10mg +1mg Tube 4,200.00
177 GEN021 Gentamicin 80mg 80mg/2ml Ống 1,050.00
178 GEN022 Gentamicin 80mg/20ml Ống 1,300.00
179 GEN015 Gentamicin 80mg/2ml Ống 1,000.00
180 GEN007 Gentamicin Kabi 80mg/2ml 80mg/2ml Ống 945.00
181 GIN004 Gingokan 40mg Viên 200.00
182 GLA001 Glasxine 50mg Viên 2,890.00
183 GLI002 Gliphalin 1000mg Ống 36,000.00
184 GLU035 Glucosamin 500 500mg Viên 229.00
185 GLU005 Glucose 10% 10%, 500ml Chai 9,240.00
186 GLU040 Glucose 30% 30%, 5ml ống 1,008.00
187 GLU019 Glucose 30% 5ml Ống 1,100.00
188 GLU037 Glucose 5% 5%, 500ml Chai 7,350.00
189 GLU017 Glucose 5% 5%/500ml Chai 7,875.00
190 GLU026 Glucose Kabi 30% 30%, 5ml Ống 1,050.00
191 GLU008 Glucovance 500mg + 5mg Viên 4,184.00
192 GLU021 Gluthion 600mg Lọ 89,000.00
193 GLY002 Glycinorm-80 80mg Viên 2,900.00
194 GOL001 Goldcefo 1g Lọ 24,900.00
195 GON001 Goncal 0,15g + 1,47g Viên 1,920.00
196 GRE002 GREGORY-2 2 mg Viên 300.00
197 GRI003 Grial-E 250mg + 2mg Gói 927.00
198 HAL003 Halixol 30mg Viên 860.00
199 HAL006 Haloperidol 1,5mg 1,5mg Viên 110.00
200 HAM003 Hameron Eye drops 0,1%/5ml Lọ 29,400.00
201 HAM002 Hamett 3g Gói 780.00
202 HAP017 Hapacol 150 150mg Gói 1,365.00
203 HAR002 Harbitaxim 1g Lọ  
204 HEM006 Hemblood 115mg + 100mg + 50mcg Viên 680.00
205 HYD003 Hydrocolacyl 5mg Viên 119.99
206 HYO002 Hyoscine Butylbromide Injection BP 20mg 20mg/ml Ống 8,300.00
207 HYS001 Hysart H-DS 32mg + 25mg Viên 7,000.00
208 HYV001 Hyvaspin 0,2mg/ml Ống 12,000.00
209 IBU005 Ibuprofen Suspension 20mg/ml 20mg/ml, 60ml Chai 34,980.00
210 IDE001 Ideos 500mg + 400IU Viên 3,400.00
211 IME002 Imetoxim 1g 1g Lọ 26,250.00
212 INC002 Incepavid 400 Capsule 400mg Viên 1,800.00
213 INC001 Incepdazol 250mg tablet 250mg Viên 450.00
214 INO001 Inopan injection 200mg 200mg Ống 14,000.00
215 IRB002 Irbesartan 150 mg Viên 940.00
216 KAC001 Kacetam 800mg Viên 274.00
217 KAG001 Kagasdine 20mg Viên 158.99
218 KAM001 Kamydazol fort 1,500,000 IU +250 mg Viên 1,778.00
219 KAT001 Katrypsin 21 microkatal Viên 144.00
220 KEM010 Kemivir 200mg Viên 3,900.00
221 KID001 Kidmin 7,2%, 200ml Chai 115,000.00
222 KIM039 Kim tiền thảo Viên uống Viên 720.00
223 KIN003 Kingdomin vita C 1000mg Viên 720.00
224 KYO001 Kyongbo Cefmetazole Inj. 1g 1g Lọ 90,800.00
225 LAC013 Lactated Ringers solution for Intravenuous Infusion 500ml Chai 12,300.00
226 LAM006 Lamivudin - Domesco 100mg Viên 750.00
227 LEV001 Levonor 1mg/ml Ống 30,000.00
228 LEV003 Levoquin 250 250mg Viên 5,700.00
229 LID001 LIDOCAIN 10%, 38g Chai 123,900.00
230 LID003 Lidocain 2% - 10ml Ống 16,170.00
231 LID006 Lidocain 2% Epinephrine 1.8 ml Ống 8,000.00
232 LID009 Lidocain 40mg/ 2ml 2%/2ml Ống 503.00
233 LID004 Lidocain 40mg/2ml (2%) Ống 504.00
234 LIP004 Lipanthyl 200M Cap. 200mg Viên 7,052.99
235 LIS006 LISONORM 5mg + 10 mg Viên 4,200.00
236 LIV005 Liverstad 70mg Viên 630.00
237 LOR001 Lorytec 10 10mg Viên 2,390.00
238 LOW001 Lowlip-80 80mg Viên 2,760.00
239 LOX001 Loxfen 60mg Viên 1,260.00
240 MAC003 Macnir 50mg Viên 1,400.00
241 MAC007 Macozteo 50mg Viên 3,449.00
242 MAG004 Magnesi sulfat Kabi 15% 15%/10ml, ống 10ml Ống 2,625.00
243 MAN003 Mannitol 20%, 250ml Chai 16,695.00
244 MAR003 Marcaine spinal heavy 5mg/ml Ống 37,872.00
245 MAS003 Masozym-Zn 100 triệu CFU + 21mg Gói 1,995.00
246 MAX003 Maxocef 200 200mg Viên 4,999.00
247 MEB001 Mebendazol 500mg Viên 4,988.00
248 MEC003 MECEFIX-B.E 50mg Gói 5,000.00
249 MEC004 Meconer 500àg 500mcg Viên 462.00
250 MED017 Medaxetine 500mg 500mg Viên 11,500.00
251 MED006 Medicaine injection 2% (1: 100.000) 2%, 1,8ml Ống 5,490.00
252 MED003 Medoclor 250 mg 250mg Viên 7,899.00
253 MED014 Medoxicam 7.5mg Viên 1,980.00
254 MED026 Medrol Tab 4mg 30's 4mg Viên 983.00
255 MED012 Medsamic 250mg Viên 1,500.00
256 MED010 Medsamic 250mg/5ml ống 10,000.00
257 MED027 Medsamic 500mg/5ml 500mg/5ml ống 19,300.00
258 MED028 Medskin clovir 800 800mg Viên 1,124.00
259 MEG002 Megyna 100.000UI+200mg +80mg +0,5mg Viên 735.00
260 MEL007 Meloxicam 7,5mg Viên 64.00
261 MEL006 Melstar-15 15mg 15mg Viên 1,800.00
262 MEM001 Memoril 800mg Viên 2,037.00
263 MEN003 Menison 16mg 16mg Viên 3,100.00
264 MEN001 Menison 40mg Lọ 30,000.00
265 MEP004 MEPOLY (35mg + 100,000IU + 10mg)/10ml Chai 36,999.99
266 MER002 MERIKA PROBIOTICS 10^8 CFU + 5x10^8 CFU Gói 2,199.99
267 MET034 Metformin Denk 500 500mg Viên 630.00
268 MET031 Metformin Stada 500mg 500mg Viên 795.00
269 MET033 Methyl prednisolon 4 4mg Viên 278.00
270 MET016 Methyldopa 250mg 250mg Viên 819.00
271 MET017 Metoclopramid Kabi 10mg 5mg/ml, 2ml ống 1,523.00
272 MET030 Metoran 5mg/ml, 2ml Ống 1,470.00
273 MET032 Metronidazol 250mg 250mg Viên 98.00
274 MET015 Metronidazol Kabi 500mg/100ml Chai 9,135.00
275 MEZ003 Mezapizin 10 10mg Viên 735.00
276 MIB004 Mibetel Plus 40/12,5 mg Viên 3,192.00
277 MID007 Midactam 1,5g 1g + 0,5g Lọ 11,484.00
278 MID006 Midampi 600 300mg + 300mg Viên 2,040.00
279 MIK001 Mikrobiel 400mg/250ml 400mg/250ml Chai 320,000.00
280 MIL006 Milgamma N 100mg + 100mg + 1mg, 2ml ống 17,500.00
281 MIL001 Milurit 300mg Viên 2,310.00
282 MIN002 Minata Inj. 1g 1g Lọ 144,000.00
283 MIS003 Misoprostol Stada 200mcg 200mcg Viên 4,500.01
284 MIX002 Mixtard 30 Flexpen 100IU/ml 100IU x 3ml Bút tiêm 153,999.00
285 MOR003 Morecal 750 mg+ 0,1 mg Viên 2,205.00
286 MOX005 Moxilen 500mg 500mg Viên 2,350.00
287 MYP005 Mypara 500mg Viên 1,394.00
288 NAL006 Naloxone Hydrochloride 0.4mg/1ml Ống 44,000.00
289 NAL005 Naloxone-hameln 0,4mg/ml Injection 0,4mg/1ml ống 37,800.00
290 NAN002 Nanokine 4000 IU 4000IU/0,5ml Bơm tiêm 365,000.00
291 NAT010 Natri clorid 0,9% 0.9%, 500ml Chai 7,140.00
292 NAT023 Natri Clorid 0.9% 0.9% 1000ml Chai 14,700.00
293 NAT020 Natri clorid 10ml 10ml Lọ 1,500.00
294 NAT001 Natribicarbonat 1,4%/250ml Chai 28,980.00
295 NAT012 Natribicarbonat 1.4%/250ml Chai 30,450.00
296 NEO005 Neostigmin Bromid 0,5mg Ống 7,623.00
297 NEO004 Neo-Tergynan 500mg + 65.000IU+ 100.000IU Viên 11,000.00
298 NEU005 Neurolaxan-B 300.2mg 300.2mg Viên 1,000.00
299 NEU008 Neutrivit 5000 50mg + 250mg + 5.000 mcg Ống 9,282.00
300 NIF004 Nifedipin 10mg Viên 170.00
301 NITR001 Nitralmyl 2,6mg Viên 1,200.00
302 NIT005 Nitromint 2,6mg Viên 1,600.00
303 NIT002 Nitrostad retard 2.5mg 2.5mg Viên 830.00
304 NOV003 NovoMix 30 Flexpen 100IU/ml Ống 227,850.00
305 NSN001 NS 0,9%, 500ml Chai 12,500.00
306 NUC007 Nucleo CMP Forte (capsule) 5mg + 3mg Viên 8,600.00
307 NUC006 Nucleo CMP Forte 10mg + 2,66mg ống 52,500.00
308 NUO023 Nước cất A.T 5ml Ống 630.00
309 NUO002 Nước cất tiêm 5ml Ống 634.00
310 NUO024 Nước cất tiêm 5ml 5ml Ống 612.00
311 NUO022 Nước muối (Súc miệng và rửa vết thương) 500ml Chai 10,500.00
312 NUO025 Nước Oxy già 10 thể tích 10TT x60mltương đương 3%/60ml Lọ 1,300.00
313 NUO001 Nước oxy già 60ml Lọ 2,000.00
314 OME006 Omeprazol 20mg 20mg Viên  
315 OPE008 Opecalcium 1250mg + 400 UI Gói 4,300.00
316 OPE006 Opecipro 500 500mg Viên 2,700.00
317 ORE001 Oremute 5 0,52g + 0,58g + 0,3g + 2,7g + 35mg Gói 2,750.00
318 ORE005 Oresol 27,9g Gói 1,280.00
319 OSM002 Osmofundin 20% 250ml 20%, chai 250ml Chai 16,800.00
320 OXY001 OXYTOCIN 5IU Ống 3,045.00
321 OXY006 Oxytocin Injection BP 10 UI 10UI Ống 9,950.00
322 OZO001 Ozonbiotic Extra 10 mũ 8 CFU + 10 mũ 8 CFU + 35mg Gói 3,500.00
323 PAD001 Padinas 50 500mg + 50mg Viên 300.00
324 PAM002 Pamecillin 1g 1g Lọ 9,500.00
325 PAM001 Pampara 500mg/20ml Ống 81,000.00
326 PAN017 Panactol 650 650mg Viên 99.00
327 PAN004 Panangin 140mg +158mg Viên 1,512.00
328 PAN002 PANANGIN 175mg + 166,3mg Viên 1,554.00
329 PAN016 Panfor SR -1000 1000mg Viên 2,000.00
330 PAN014 Panfor SR 500mg 500mg Viên 1,200.00
331 PAN018 Pantostad 40 40mg Viên 2,400.00
332 PAP003 Paparin 40mg/2ml ống 4,410.00
333 PAR014 Paracetamol 500mg 500mg Viên 89.00
334 PAR011 Paracetamol Kabi 1000 1g/100ml Chai 17,745.00
335 PAX001 Paxirasol 8mg Viên 850.00
336 PER003 Perglim M-1 1mg + 500mg Viên 2,600.00
337 PER002 Perglim M-2 2mg + 500mg Viên 3,000.00
338 PHI008 Philrogam 300mg Viên 2,980.01
339 PHL001 Phlebodia 600mg Viên 6,816.00
340 PIL002 Pilixitam 4g/20ml Ống 31,000.00
341 PIP005 Pipolphen 50mg/2ml, 2 ml ống 13,500.00
342 PIP001 Pipolphen 50mg/2ml, ống 2 ml Ống 12,500.00
343 PIR004 Piracetam - Egis 400mg Viên 1,548.00
344 PIR008 Piracetam 400mg Viên 203.00
345 PLE001 Plenmoxi 400mg/100ml Chai 148,000.00
346 PMS010 Pms irbesartan 300 300mg Viên 7,100.00
347 MOX002 PMS Pharmox 500mg 500mg Viên 1,155.00
348 PMS002 PMS Probio 1g Gói 1,470.00
349 PMS017 Pms-Bactamox 500 Mg 250mg + 250mg viên 7,000.00
350 PMS006 PMS-CLAMINAT 625mg Viên 7,035.00
351 PMS007 pms-Do-arafen F 650mg + 200mg + 12.5mg Viên 710.00
352 PMS016 pms-Irbesartan 75mg 75mg Viên 5,594.00
353 PMS018 pms-Montelukats 4mg 4mg Viên 9,980.00
354 PMS015 pms-Opxil 250 mg 250mg Viên 910.00
355 PMS014 Pms-Rosuvastatin 20mg Viên 5,700.00
356 POL007 Polydeson 5mg+32.5mg, lä 5ml Lọ 3,150.00
357 POL004 Polygynax 100,000IU + 35,000IU + 35,000IU Viên 9,500.00
358 POM001 Pomatat 140mg + 158mg Viên 1,050.00
359 POS003 Postcare 200 200mg Viên 6,500.00
360 PAR013 Pracetamol-Bivid 1g/100ml Chai 40,467.00
361 PRA003 Praverix 250mg 250mg Viên 1,650.00
362 PRA004 Praverix 500mg 500mg Viên 1,950.00
363 PRA002 Prazav 20mg Viên 4,000.00
364 PRO008 Propofol Lipuro 200mg/20ml Ống 103,900.00
365 PUL002 PULMICORT RESPULES 500 mcg/2 ml (tương đương với 250 mcg/ ml) Ống 13,834.00
366 PUL001 Pulmicort respules 500mcg/ 2ml 20's 500mcg/2ml Ống 13,834.00
367 PYM002 Pymeprim 480mg Viên 430.00
368 RAB002 Rabeloc I.V 20mg Lọ 134,000.00
369 RAC001 Racedagim 30 30mg Gói 1,680.00
370 RAP001 Rapiclav 1g 1g Viên 6,890.00
371 RAP003 Rapiclav-625 500mg+125mg Viên 4,850.00
372 RAV003 Ravonol 500mg + 2,5mg + 15mg Viên 2,200.00
373 REC002 Rectiofar 5ml Tuýp 2,247.00
374 REM001 Remeclar 500 500mg Viên 17,000.00
375 RES001 Respamxol 20 20mg Viên 1,995.00
376 REZ001 Rezoclav 250mg + 31,25mg Viên 8,250.00
377 RIE001 Rieserstat 50mg Viên 1,050.00
378 RIF002 Rifaxon 1g/100ml Chai 43,000.00
379 RLL001 RL 500ml Chai 12,500.00
380 ROS003 Rosuvas Hasan 10 10mg Viên 2,898.00
381 ROS002 Rosuvastatin Savi 10 10mg Viên 1,810.00
382 ROT003 Rotacor 20mg 20mg Viên 3,150.00
383 ROV009 Rovagi 1.5 MIU Viên 1,730.00
384 RUT002 Rutin-Vitamin C 50mg+50mg Viên 195.00
385 SAF001 Saferon 100mg + 500mcg Viên 4,500.00
386 SAL006 Salbutamol 2mg 2mg Viên 42.00
387 SAT001 SATHOM 5g+0,72g/10g Tuýp 15,500.00
388 SAV013 Savi 3B 100mg+100mg+100mcg 100mg+100mg+100mcg Viên 1,150.00
389 SAV019 SaVi Albendazol 200 200mg Viên 2,475.00
390 SAV017 Savi Eperisone 50 50mg Viên 1,200.00
391 SAV018 SaVi Esomeprazole 40 40mg Viên 3,045.00
392 SAV001 Savi Lamivudine 150mg Viên 6,896.00
393 SAV015 SaVi Moxifloxacin 400 400mg Viên 13,500.00
394 SAV014 SaViDimin 450mg + 50mg Viên 1,490.00
395 SAV016 SaViLeucin 500mg Viên 1,250.00
396 SCA002 Scanneuron 100mg+200mg+200mcg Viên 720.00
397 SEL003 Selemycin 500mg/2ml 500mg/2ml Ống 37,200.00
398 SEV001 Sevorane 250ml Lọ 3,400,000.00
399 GEN016 SHINPOONG GENTRI-SONE (6,4mg +100mg+10mg) /20g Tuýp 21,000.00
400 SIM004 Simethicon Stada 40mg/0,6ml Chai 13,800.00
401 SIR001 Sirozinc 10mg/5ml Chai 29,000.00
402 SOD001 Sodium Bicarbonate 250ml Chai 95,000.00
403 SOL007 Soli-medon 40 40mg Lọ 13,398.00
404 SOL004 Solmiran 500mg/100ml Lọ 58,000.00
405 SOL008 Solu-Medrol Inj 40mg 1's 40mg Lọ 33,099.99
406 SOM002 Somazina 500mg 500mg/4ml ống 51,980.00
407 SOR003 Sorbitol 5g Gói 374.00
408 SOT001 Sotraphar-Notalzin 650mg Viên 118.00
409 SPI004 Spiramycin 1,5 MIU 1.500.000UI Viên 1,344.00
410 SPL001 SPLozarsin 50mg Viên 1,039.99
411 SPL002 Splozarsin plus 50mg+ 12.5mg Viên 1,190.00
412 SPY001 Spydmax 1,5 M.IU 1,5MIU Gói 3,800.00
413 STA001 Statripsine 21 microkatal Viên 1,350.00
414 STU003 STUGOL 500mg Viên 1,190.00
415 SUC002 Sucrate gel 1g/5ml Gói 7,700.00
416 SUN005 Sunamo 500mg + 250mg Viên 6,825.00
417 SUW001 Suwelin 300mg/2ml Ống 5,330.00
418 TAP001 Taparen 10mg Viên 3,800.00
419 TAT004 TATANOL 150mg Gói 1,470.00
420 TAT006 Tatanol 250mg Gói 1,680.00
421 TAT003 Tatanol 500mg Viên 399.00
422 TAT002 Tatridat 300mg Viên 4,690.00
423 TER002 Terfelic F 200mg + 1mg Viên 1,740.00
424 TET006 Tetracyclin 1% 1%, 5g Tube 3,200.00
425 THA001 Than hoạt 5g Gói 1,150.05
426 THE008 Thelizin 5mg Viên 66.00
427 THU010 Thuốc uống Suncurmin 100 ml Chai 54,000.00
428 TIN005 Tinidazol 500mg Viên 378.00
429 TIR001 Tiram 100mg Viên 1,194.99
430 TIS001 Tisercin 25mg Viên 1,365.00
431 TOB010 Tobidex (3mg + 1mg)/ml x5ml Lọ 7,350.00
432 TOR002 Torolium mt 10mg Viên 940.00
433 TOR005 Torvalipin 10mg 10mg Viên 2,050.00
434 TOT002 Tot'hema 50mg + 1,33mg + 0,7mg)/10ml ống 5,150.00
435 TRI019 Trichopol 500mg/100ml Túi 29,500.00
436 TRI020 Trimoxtal 500/500 500mg + 500mg Viên 7,770.00
437 TRI021 Trionstrep 150mg Viên 2,880.00
438 TV-001 TV-Zidim 1g 1g Lọ 11,480.00
439 TYR001 Tyrozet Forte 850/5 mg 850mg + 5mg Viên 1,638.00
440 ULC001 Ulceburgd 40mg + 10mg Viên 3,598.00
441 ULE001 Ulemac-40 40mg Viên 3,047.00
442 USA001 Usamagsium Fort 10 mg + 470 mg Viên 950.00
443 VAC007 Vaco Loratadine 10mg Viên 113.00
444 VAC004 Vacomuc 200 200mg Gói 524.00
445 VAL002 Valygyno 170000 IU Viên 4,599.00
446 VAR001 Varogel 10ml 10ml Gói 3,150.00
447 VAR002 Varucefa 1g Lọ 52,500.00
448 VASH001 VasHasan MR 35mg Viên 462.00
449 VAS006 Vasomin 1000 1000mg Viên 1,500.00
450 VAS007 Vastarel MR 35mg Viên 2,705.00
451 VER002 VEROSPIRON 50mg 50mg Viên 3,990.00
452 VIN006 Vinphyton 1mg/1ml Ống 1,848.00
453 VIN009 Vinsolon 16mg Viên 770.00
454 VIN005 Vinsolon 40mg Lọ 16,170.00
455 VIN007 Vinzix 20mg/2ml Ống 1,575.00
456 VIN008 Vinzix 40mg Viên 120.00
457 VIP001 Viprolox 500 500mg Viên 4,270.00
458 VIT028 Vitamin A-D 5.000UI + 500UI Viên 240.00
459 VIT057 Vitamin B1+B6+B12 12,5mg+12,5mg+12,5mcg Viên 230.00
460 VIT029 Vitamin B12 1000mcg/ml Ống 677.00
461 VIT059 Vitamin B12 1mg/ml 1000 mcg, 1ml ống 544.00
462 VIT056 Vitamin B6 250mg Viên 280.00
463 VIT061 Vitamin C 100mg/5ml, 60ml Chai 16,800.00
464 VIT027 Vitamin E 400mg 400mg Viên 558.00
465 VIT020 Vitamin K1 10mg/1ml ống 11,400.00
466 VIT019 Vitamin K1 10mg/ml 10mg/ml Ống 2,700.00
467 VIT038 Vitamin PP 500mg Viên 165.00
468 VIZ001 Vizicin 125 125mg Gói 2,499.00
469 WAI001 Waisan 50mg Viên 390.00
470 XYL002 Xylometazolin 0,05% 0,05%/10ml Lọ 3,654.00
471 ZAN002 Zanidion 500mg + 10mg Viên 410.00
472 ZEN006 Zensalbu nebules 2.5 2,5mg/2,5ml ống 4,410.00
473 ZES003 Zestril 5mg Viên 4,534.00
474 ZIL004 Zilvit 500mg/100ml Lọ 50,000.00
475 ZIN005 Zinc 70mg Viên 337.00
476 DIA014 Diazepam - Hameln 5mg/ml 10mg/2ml, ống 2ml Ống 7,720.00
477 DIA020 Diazepam 10mg/2ml Ống 4,200.00
478 DIA009 Diazepam 5mg 5mg Viên 180.00
479 DIA016 Diazepam -Hameln 5mg/ml Injection 10mg/2ml, 2ml ống 6,888.00
480 DOL001 Dolargan 100mg/2ml Ống 22,260.00
481 EPH001 Ephedrin hydroclorid 10mg/1ml 10mg/ml, Ống 3,100.00
482 FEN006 Fenilham 0,05mg/ml, 2ml ống 11,000.00
483 FEN003 Fenilham 0.1mg/2ml Ống 12,600.00
484 MOR001 Morphine 10mg/ml 10mg/ml, ống 1ml Ống 4,200.00
485 PET001 Pethidin 50mg/ml x 2ml 100mg/2ml Ống 14,490.00
486 PHE009 Phenobarbital 0.1g 100mg Viên 231.00
487 PHE003 Phenobarbital 100mg Viên 261.00
488 PHE010 Phenobarbital 100mg 100mg Viên 250.00
489 SED002 Seduxen 5mg Viên 440.00
490 ACT004 Actisô HĐ 250mg Viên 2,000.00
491 ANT010 An thần bổ tâm - F Viên 570.00
492 ANG005 Angobin Viên 1,200.00
493 ATI002 Atiliver Diệp hạ châu Cao khô dược liệu 180mg Viên 1,950.00
494 BAI006 Bài thạch Viên 1,150.00
495 BAI001 Bài thạch, L/45 Viên 1,155.00
496 BOG008 Bổ gan P/H Viên 510.00
497 BOG009 Bổ gan tiêu độc Livsin-94 200mg Viên 1,490.00
498 BOT015 Bổ trung ích khí 10ml Ống 4,500.00
499 BOT014 Bổ tỳ Bảo Phương 60ml Chai 40,990.00
500 BOG001 Boganic Viên 620.00
501 CAM008 Cảm cúm Bảo Phương 60 ml Chai 28,870.00
502 CAM009 Cảm mạo thông Viên 1,200.00
503 COL021 Colitis Viên 2,500.00
504 CON020 Cồn xoa bóp 60ml Chai 21,000.00
505 CRI001 Crila 250mg Viên 2,219.99
506 DAI056 Đại tràng hoàn P/H 4g Gói 3,650.00
507 DAN005 Đan sâm - Tam thất Viên 1,000.00
508 DAN008 Danospan 100ml Chai 49,000.00
509 DAU007 Dầu khuynh diệp OPC 20.73g/25ml Chai 42,000.00
510 DID003 Didicera Gói 4,000.00
511 DIE001 Diệp hạ châu Viên 945.00
512 DIE004 Diệp hạ châu - BVP 250mg Viên 470.00
513 DUO007 Dưỡng tâm an Viên 1,130.00
514 DUO016 Dưỡng tâm an thần HT Viên 620.00
515 DUO012 Dưỡng tâm an thần Viên uống Viên 1,050.00
516 GAN020 Gantavimin Viên 840.00
517 HAM001 Hamov Viên uống Viên 830.00
518 HOA038 Hoàn phong thấp Cao đặc hỗn hợp dược liệu 290mg Viên 2,500.00
519 HOA034 Hoàn sáng mắt Viên hoàn, 4g Túi 1,750.00
520 HOA019 Hoạt huyết dưỡng não Viên 549.15
521 HOA035 Hoạt huyết dưỡng não Cebraton- S 150mg + 5mg Viên 850.00
522 HOA032 Hoạt huyết dưỡng não Viên uống Viên 165.00
523 HOA015 Hoạt huyết thông mạch K/H 125ml Chai 43,800.00
524 HOA036 Hoạt huyết thông mạch P/H Viên 687.00
525 HOA033 Hoạt huyết thông mạch P/H 200ml Chai 42,250.00
526 ICH003 Ích mẫu nang 500mg Viên 820.00
527 KIM036 Kim tiền thảo râu ngô Viên 315.00
528 MAR008 Marathone Viên 987.00
529 MIM001 Mimosa viên an thần Viên uống Viên 1,200.00
530 MOC001 Mộc hoa trắng Viên uống, 1g Viên 435.00
531 OPC001 Opcardio Viên 1,300.00
532 PHO009 Phong tê thấp Viên uống, 170mg Viên 500.00
533 SAM006 Sâm qui đại bổ 250ml Chai 44,100.00
534 SIR007 Siro bổ tâm tỳ 10ml Ống 4,500.00
535 SIR008 Siro bổ tỳ P/H 100ml Chai 28,000.00
536 THA019 Thanh nhiệt tiêu độc - F Viên 750.00
537 THA018 Thấp khớp hoàn P/H 5g Gói 4,900.00
538 THA015 Thập toàn đại bổ Hộp 42,000.00
539 THA020 Thập toàn đại bổ 10ml ống 4,120.00
540 THU021 Thuốc ho P/H 90ml Chai 25,920.00
541 THU020 Thuốc ho thảo dược 100ml Chai 26,500.00
542 THU012 Thuốc ho trẻ em OPC Thuốc nước, 90ml Chai 21,000.00
543 THU019 Thuốc uống Actisô 0.2g/10ml Ống 3,030.00
544 VAN001 Vạn Xuân hộ não tâm Viên 1,082.00
545 VIE026 Viên nang ngọc quý Cao khô hỗn hợp dược liệu 450mg Viên 2,090.00
546 XOA002 Xoang vạn xuân Viên 830.00
547 DIA027 Địa long Gam 1,619.10
548 BAK003 Ba kích Gam 659.00
549 BAK001 Ba Kích dây Gam 659.40
550 BAC009 Bạch linh (phục linh) CXĐ Gam 199.50
551 BAC017 Bạch linh (phục linh) phiến CXĐ Gam 200.00
552 BAC022 Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) Gam 428.40
553 BAC018 Bạch thược phiến Gam 247.00
554 BAC013 Bạch thược phiến CXĐ Gam 336.00
555 BAC023 Bạch truật Gam 499.80
556 BAC006 Bạch truật sao Gam 196.35
557 CAM007 Cam thảo Gam 399.00
558 CAM002 Cam thảo phiến Gam 358.00
559 CAM006 Cam thảo phiến CXĐ Gam 233.00
560 CAN001 Can khương phiến CXĐ Gam 154.51
561 DAI055 Đại táo Gam 103.00
562 DAI003 Đại táo CXĐ Gam 102.90
563 DAN007 Đảng sâm Gam 794.85
564 DAN004 Đảng sâm phiến CXĐ Gam 756.00
565 DAO009 Đào nhân Gam 850.50
566 DAO001 Đào nhân CXĐ Gam 682.50
567 DIA017 Địa long (sao) (loại 1) CXĐ Gam 550.20
568 DIA021 Địa long sao Gram 892.00
569 DOT003 Đỗ trọng Gam 309.75
570 DOT001 Đỗ trọng phiến Gam 142.80
571 DOC005 Độc hoạt Gam 389.55
572 DOC001 Độc hoạt phiến Gam 142.80
573 DON002 Đơn bì Gam 363.30
574 DUO013 Đương quy (Toàn quy) Gam 687.75
575 DUO005 Đương quy phiến Gam 630.00
576 HAT001 Hà thủ ô đỏ Gam 204.75
577 HAT002 Hà thủ ô đỏ chế Gram 205.00
578 HOA029 Hoài sơn Gam 278.25
579 HOA004 Hoài sơn phiến Gam 101.85
580 HOA030 Hoàng kỳ (Bạch kỳ) Gam 420.00
581 HOA021 Hoàng kỳ sống phiến CXĐ Gam 259.00
582 HON001 Hồng hoa Gam 1,279.95
583 HON002 Hồng hoa (loai 1) CXĐ Gam 409.50
584 KHU002 Khương hoạt Gam 1,119.30
585 KHU005 Khương hoạt phiến Gram 1,119.00
586 KYT002 Kỷ tử Gam 261.00
587 LIE009 Liên nhục Gam 261.45
588 LIE003 Liên nhục trắng Gam 210.00
589 LIE010 Liên tâm Gam 649.95
590 LIE004 Liên tâm sao Gam 438.90
591 LON005 Long nhãn Gam 239.40
592 MAC001 Mạch môn Gam 417.90
593 MAN002 Mạn kinh tử Gam 156.45
594 MOC009 Mộc hương Gam 234.15
595 MOC002 Mộc hương phiến Gam 126.00
596 NGU008 Ngưu tất Gam 394.80
597 NGU007 Ngưu tất phiến Gam 189.00
598 PHO003 Phòng phong Gam 363.30
599 PHU004 Phục thần Gam 298.20
600 PHU002 Phục thần phiến Gam 239.40
601 QUE001 Quế chi Gam 51.45
602 QUE009 Quế nhục Gam 178.50
603 QUE002 Quế nhục CXĐ Gam 61.80
604 SAN001 Sa nhân CXĐ Gam 334.77
605 SON028 Sơn thù Gam 809.55
606 SON001 Sơn thù bắc Gam 351.75
607 TAN005 Tần giao Gam 1,050.00
608 TAN015 Tần giao phiến Gam 715.00
609 TAN012 Tần giao phiến (Loại II) Gam 844.20
610 TAN016 Tang ký sinh Gam 81.90
611 TAO001 Táo nhân Gam 479.85
612 THA006 Thăng ma phiến CXĐ Gam 190.56
613 THI005 Thiên niên kiện Gam 67.20
614 THO007 Thổ phục linh Gam 179.55
615 THO002 Thổ phục linh phiến Gam 63.00
616 THU011 Thục địa Gam 143.00
617 THU003 Thục địa phiến Gam 142.80
618 TRA017 Trạch tả Gam 261.45
619 TRA004 Trạch tả phiến Gam 186.90
620 UYL003 Uy linh tiên Gam 393.75
621 UYL002 Uy linh tiên phiến Gam 273.00
622 VIE002 Viễn chí Gam 636.00
623 XIC004 Xích thược Gam 449.40
624 XIC001 Xích thược phiến Gam 363.00
625 XUY006 Xuyên khung Gam 458.85
626 XUY002 Xuyên khung phiến Gam 194.25

Tác giả bài viết: Khoa Dược
Nguồn tin: Bệnh viện
Từ khóa:

sử dụng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Giới thiệu

Lịch sử phát triển

            Sau năm 1975,  được sự tiếp quản xây dựng từ Cơ sở Y tế quận Buôn Hô. Lúc đầu là Bệnh xá sau đổi tên là Bệnh viện Huyện Krông Búk cho đến năm 1990. Việc sát nhập với Phòng Y tế Huyện, Bệnh viện được đặt tên là Trung tâm Y tế Huyện Krông...

Bộ đếm
  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 1661
  • Tháng hiện tại: 23244
  • Tổng lượt truy cập: 1522362
Đọc nhiều
Góc thuốc