Giá thuốc năm 2015

Đăng lúc: Thứ hai - 07/12/2015 12:10 - Người đăng bài viết: Admin
BẢNG GIÁ THUỐC BỆNH VIỆN NĂM 2015
STTT Mã thuốc Tên thuốc Tên hoạt chất Dạng dùng Giá bán
1 3BP001 3BPLUZS Sắt sulfat + Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin B12 Viên 1,250
2 ACE001 Glucose 30%/5ml Glucose Ống 1,500
3 ACE003 Acetazolamid 250mg Acetazolamid Viên 730
4 ACE005 Acetab 325mg Paracetamol Viên 180
5 ACE006 Acedanyl 500mg Acetyl leucin Viên 550
6 ACY002 Acyclovir 5%/5g Acyclovir Tuýp 13,920
7 ACY003 Acyclovir 200mg Acyclovir Viên 660
8 ACY004 Acyclovir 5% Acyclovir Tuýp 6,690
9 ADA001 Adalat 10mg Nifedipin Viên 2,253
10 ADR001 Adrenalin 1mg/1ml Epinephrine Ống 6,000
11 ADR004 Adrenalin 1mg Epinephrine Ống 2,750
12 AGI002 Agiclari 500mg Clarithromycin Viên 5,750
13 AGI003 Agimdogyl 750000UI+125mg Spiramycin + Metronidazol Viên 1,470
14 AGI004 Agi-Contrim F 960mg Sulfamethoxazol + Trimethoprim Viên 410
15 AGI005 Agimol 150mg Paracetamol Gói 720
16 AKU001 Akudinir 125mg Cefdinir Lọ 47,000
17 ALC003 Alclav 1000mg Amoxicillin + Acid Clavulanic Viên 9,800
18 ALL004 Allopurinol 300mg Allopurinol Viên 700
19 ALP002 Alphachymotrypsin 5000UI Alpha chymotrypsin Ống 6,489
20 ALP005 Alphachymotrypsin 4.2mg Alpha chymotrypsin Viên 272
21 ALP008 Alpha Chymotrypsin 5mg/2ml Alpha chymotrypsin Lọ 6,489
22 ALV002 Alvesin 250ml Acid amin Chai 88,000
23 ALV003 Alverin 40mg Alverin Viên 147
24 AMA001 Amaryl 2mg Glimepirid Viên 4,530
25 AMA002 Amaryl 4mg Glimepirid Viên 6,200
26 AMFA01 Amfaneo 21 microkatals Alpha chymotrypsin Viên 970
27 AMI003 Aminoleban 8%/200ml Acid amin dùng cho bệnh lý gan Chai 104,000
28 AML002 Amlaxopin 5mg Amlodipin Viên 1,489
29 AML003 Amlaxopin 10mg Amlodipin Viên 2,250
30 AMN001 Amnorpin 5mg Amlodipin Viên 2,833
31 AMO004 Amoxicilin 500mg Amoxicillin Viên 1,000
32 AMO005 Amoxicilin (Chương trình) 500mg Amoxicillin Viên 850
33 AMO006 Amoxicilin 250mg Amoxicillin Viên 358
34 AMO009 Amoxicilin 250mg Amoxycillin Gói 746
35 AMP001 Ampicillin 1g Ampicillin Lọ 5,000
36 AMP006 Ampicillin 1g Ampicillin Lọ 3,549
37 ANG002 Angonic 5mg Enalapril Viên 1,400
38 APO004 Apo Prednisolon 5mg Prednisolon Viên 378
39 APR001 Aprovel 150mg Irbesartan Viên 10,510
40 ART001 Artesunat 60mg Artesunat Lọ 8,780
41 ASP004 Aspirin 81mg Acetylsalicylic acid Viên 165
42 ASP008 Aspirin Stada 81mg Acetylsalicylic acid Viên 240
43 ATA001 Atasart-H 16mg+12.5mg Candesartan + Hydroclorothiazid Viên 4,750
44 ATO001 Atorvastatin savi 40mg Atorvastatin Viên 3,950
45 ATO002 Atorvastatin 20mg Atorvastatin Viên 565
46 ATR004 Atropine ( Sulfate) 1/4mg Atropin (sulfat) Ống 520
47 ATR005 Atropine ( Sulfate) 10mg/10ml Atropin (sulfat) Lọ 24,800
48 ATR006 Atropin 1/4mg(CHƯƠNG TRÌNH) Atropin (sulfat) Ống 240
49 ATR007 Atropin sulfat kabi 0.1% Atropin (sulfat) Lọ 24,800
50 AUG003 Augbactam 281.25mg Amoxicillin + Acid Clavulanic Gói 1,815
51 BAC016 Bacivit 1g Lactobacillus acidophilus Gói 1,680
52 BAI002 Bailuzym-Zn 2g Lactobacillus acidophilus + kẽm gluconat Gói 2,700
53 BEC002 Beclate Aquanase (Xịt mũi) 0.1% Beclometason (dipropionat) Lọ 100,000
54 BER001 Berberin 100mg Berberin (hydrochlorid) Viên 295
55 BER003 Berberin 10mg Berberin (hydrochlorid) Viên 160
56 BES001 Bestpred 4mg Methyl prednisolon Viên 370
57 BES002 Bestpred 16mg Methyl prednisolon Viên 1,050
58 BIA001 Biausin 562,5mg Amoxicillin + Acid Clavulanic Gói 3,066
59 BIL009 Bilbroxol Syrup 150ml Ambroxol Lọ 71,210
60 BIO003 Bio-Cerin 50mg Diacerein Viên 4,390
61 BIO004 Biocid-MH 100ml Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd Lọ 40,500
62 BIS003 Bisilkon 10g Betamethason dipropionat + clotrimazol + gentamicin Tuýp 5,481
63 BIT001 Bitazid 1g Ceftazidim Lọ 83,700
64 BLU002 Bluecezin 10mg Cetirizin Viên 4,280
65 BOS001 Bosflon 500mg Diosmin + Hesperidin Viên 2,070
66 BRI001 Bricanyl 0.5mg/1ml Terbutalin Ống 11,980
67 BRO001 Bromhexin 8mg Bromhexin (hydroclorid) Viên 110
68 BUP001 Bupitroy Heavy 4ml Bupivacain (hydroclorid) Ống 25,999
69 BUP002 Bupivacain 5mg/ml Bupivacain (hydroclorid) Ống 37,872
70 BUS001 Buscopan 20mg/1ml Hyoscin butylbromid Ống 8,376
71 BUS002 Buston 20mg/ml Hyoscin butylbromid Ống 4,600
72 CAL001 Calcium Stada 500mg Calci carbonat + calci gluconolactat Viên 2,000
73 CAL005 Calci chlorid 10%/5ml Calci clorid Ống 1,260
74 CAL014 Calci Glubionat Kabi 5ml Calci glubionat Ống 5,000
75 CAL015 Calci clorid 10%/5ml Calci clorid Ống 1,260
76 CAL016 Calcium stada 500mg Calci carbonat + calci gluconolactat Viên 2,000
77 CAM005 Cammic 5ml Tranexamic acid Ống 6,000
78 CAN002 Canzeal 2mg Glimepirid Viên 1,365
79 CAN003 Canzeal 4mg Glimepirid Viên 2,700
80 CAP002 Captopril 25mg Captopril Viên 405
81 CAP003 Captopril 25mg Captopril Viên 145
82 CAR001 Carbocistein 200mg Carbocistein Gói 1,130
83 CEF003 Ceftacin 1g Cefmetazol Lọ 84,000
84 CEF007 Cefalexin 500mg Cefalexin Viên 3,570
85 CEF008 Cefalexin 500mg Cefalexin Viên 2,800
86 CEF023 Cefunvil 10ml Calciglucoheptonat+vitaminD2+VitaminC+VitaminPP Ống 4,500
87 CEF024 Cefuvil 10ml Calciglucoheptonat+vitaminD2+VitaminC+VitaminPP Ống 4,500
88 CEF027 Cefustad 500mg Cefuroxim Viên 15,750
89 CEF028 Cefustad Kid 125mg Cefuroxim Gói 7,950
90 CEF029 Cefuvil 10ml Calci glucoheptonat +Vitamin D2 +C +PP Ống 2,950
91 CEF030 Cefdina 250mg Cefdinir Gói 8,990
92 CEF034 Cefpirom 1g Cefpirom Lọ 45,000
93 CEF035 Cefalexin 500mg Cefalexin Viên 775
94 CEF036 Cefotaxim 2g Cefotaxim Lọ 15,870
95 CEF037 Ceftriaxona normon 1g Ceftriaxon Lọ 32,000
96 CEF043 Cefadroxil (Pymepharco) 500mg Cefadroxil Viên 1,880
97 CEF044 Ceforipin 200mg Cefpodoxim Viên 2,450
98 CEF045 Ceftanir 300mg Cefdinir Viên 8,900
99 CEF046 Cefadroxil (Minh Dân) 500mg Cefadroxil Viên 844
100 CEF047 Ceftezol VCP 1g Ceftezol Lọ 27,500
101 CEL002 Celex DHG 250mg Cefalexin Gói 920
102 CEL003 Celemin 5S 250ml Acid Amin Chai 55,000
103 CEN003 Cenoxib 100mg Celecoxib Viên 2,700
104 CER001 Cerebrolysin 5ml Cerebrolysin Ống 63,000
105 CER004 Cerahead 800mg Piracetam Viên 1,500
106 CET002 Cetazin 10mg Cetirizin Viên 69
107 CEZ001 Cezmeta 3g Diosmectit Gói 1,470
108 CHL002 Chloroquin 250mg Cloroquin Viên 163
109 CHL006 Chlorpheniramine 4mg Chlorpheniramin maleat Viên 69
110 CHL007 Chloramphenicol 1g Chloramphenicol Lọ 10,437
111 CHL009 Chlorpheniramine 4mg Chlorpheniramin maleat Viên 68
112 CIM003 Cimetidin 300mg/2ml Cimetidin Ống 2,184
113 CIN002 Cinnarizine 25mg Cinnarizin Viên 76
114 CIP004 Ciprofloxacin Kabi 200mg/100ml Ciprofloxacin Chai 17,640
115 CIP005 Ciprofloxacin hameln 200mg/100ml Ciprofloxacin Chai 78,000
116 CIP006 Ciprofloxacin 500mg Ciprofloxacin Viên 545
117 CLO009 Cloramphenicol 250mg Chloramphenicol Viên 462
118 COL006 Colchicine 1mg Colchicine Viên 1,000
119 COL007 Colarosu 10 10mg Rosuvastatin Viên 2,400
120 COL008 Colchicine 1mg Colchicine Viên 550
121 COL009 Coltab 1000mg/4ml Citicolin Ống 44,490
122 COM001 Combivent 0,5+2,5mg/2,5ml Ipratropium + Salbutamol Tuýp 16,074
123 CON007 Concor 2.5mg Bisoprolol fumarate Viên 2,877
124 COV001 Coveram 5mg perindopril arginine + amlodipine Viên 6,581
125 CVA001 CV artecan 360mg Piperaquin + dihydroartemisinin Viên 3,377
126 DAF004 Daflon 500mg Diosmin + Hesperidin Viên 3,000
127 DEA001 DaewoongMytolan Liquid 10ml Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon Gói 3,200
128 DEP002 Dep Mỡ 10g Diethylphtalat Lọ 4,200
129 DET002 Detracyl 250 mg Mephenesin Viên 180
130 DEV001 Devomir 25mg Cinnarizin Viên 320
131 DEV002 Devitoc 100mg Celecoxib Viên 3,590
132 DEX003 Dexamethasol 4mg/ml Dexamethason Ống 1,350
133 DEX008 Dexamethason Kabi 4mg/ml Dexamethason Ống 2,320
134 DEX009 Dexamethasone 5mg/ml Dexamethason Ống 2,320
135 DHL001 DHLLD (Hyaluronidase) 1500 IU Hyaluronidase Lọ 68,000
136 DIA011 Dianorm M 80mg+500mg Gliclazid + Metformin Viên 3,000
137 DIA013 Diaphyllin 4.8% 5ml Aminophylin Ống 10,500
138 DIA015 Dianorm-M 80mg+500mg Gliclazid + Metformin Viên 2,800
139 DIA019 Diaberim 500mg Metformin Viên 630
140 DIC005 Diclofenac Inj 75mg Diclofenac Ống 3,250
141 DIC009 Diclofenac 100mg Diclofenac Viên 630
142 DIG001 Digoxin Qualy 0.25mg Digoxin Viên 735
143 DIG002 Digoxin 0.5mg/2ml Digoxin Ống 21,000
144 DIG003 Digoxin 0.25mg Digoxin Viên 945
145 DIO001 Diosmectit 3g Diosmectit Gói 854
146 DIS002 Disolvan 8mg Bromhexin (hydroclorid) Viên 56
147 DIS003 Dismin 500mg Diosmin + Hesperidin Viên 1,323
148 DOB001 Dobutamine 12,5mg/ml Dobutamin Ống 68,250
149 DOM001 Domreme 10mg Domperidon Viên 999
150 DOP001 Dopegyt 250mg Methyldopa Viên 2,700
151 DOP003 Dopamine 200mg/5ml Dopamin (hydroclorid) ống 22,970
152 DOR005 Doropycin 750000 IU Spiramycin Gói 1,520
153 DOR006 Dorabep 800mg Piracetam Viên 427
154 DOS002 Dospasmin 40mg Alverin Viên 340
155 DOS003 Dosulvon 60ml Bromhexin (hydroclorid) Chai 16,850
156 DOZ001 Dozeni 50mg Diacerein Viên 4,000
157 DRO001 Droxikid 250mg Cefadroxil Gói 1,890
158 DUN004 Dung dịch tiêm truyền 5D (glucose 5%) 500ml D-glucose monohydrate Chai 12,600
159 EDO001 Edosic 200mg Etodolac Viên 1,030
160 EFF001 Efferalgan 150mg Paracetamol Viên đặt 2,306
161 EFF002 Efferalgan 80mg Paracetamol Viên đặt 2,027
162 EFF004 Efferalgan 150mg Paracetamol Viên đặt 2,300
163 EFF005 Efferalgan Codein 530mg Paracetamol+Codein Viên 3,500
164 EFT001 Eftimoxin 400mg Moxifloxacin Viên 15,800
165 EGI001 Egilok 25mg Metoprolol Viên 2,200
166 ELA001 Elaria 75mg Diclofenac Ống 7,800
167 ENA002 Enalapril 5mg Enalapril Viên 800
168 ERY011 Erythromycine 500mg Erythromycin Viên 1,400
169 ERY012 Erythromycin 500mg Erythromycin Viên 1,400
170 ESM001 Esmeron Inj 50mg Rocuronium Promid Lọ 97,620
171 EUV002 Euvizin 100ml Kẽm sulfat Chai 22,900
172 EUV003 Euvilen 5mg Alimemazin Viên 355
173 EUV005 Euvixim 100mg Cefixim Viên 880
174 EUV006 Euvixim 100mg Cefixim Gói 1,340
175 EYE001 Eyetobra - D 5ml Tobramycin + Dexamethason Lọ 19,143
176 FAR001 Farzincol 10mg Kẽm Gluconat Viên 590
177 FLU004 Fluopas 10g Fluocinolon acetonid Tuýp 4,700
178 FOL001 Folihem Sắt Fumarat + Folic acid Viên 1,900
179 FUR001 Furosemid 20mg Furosemid Ống 2,500
180 FUR004 Furosol 20mg/2ml Furosemid Ống 2,500
181 FUR006 Furosemide 40mg Furosemid Viên 144
182 FUR007 Fufred 5mg Prednison Viên 160
183 GEL002 Gelofusin 4%/500ml Gelatin Chai 111,405
184 GEN007 Gentamycin 80mg/2ml Gentamicin Ống 1,800
185 GEN009 Gentamycin 80mg/2ml (Chương trình) Gentamicin Ống 1,500
186 GEN010 Gensonmax 10g Betamethason+ diprobionat +gentamicin Tuýp 4,490
187 GEN012 Gentamicin 80mg/2ml Gentamicin Ống 1,260
188 GLI002 Gliphalin 1g Choline alfoscerat Ống 36,000
189 GLI003 Gliclazide 80mg Gliclazid Viên 662
190 GLU001 Glucosamin 500mg Glucosamin Viên 1,300
191 GLU005 Glucose 10%/500ml Glucose Chai 8,925
192 GLU008 Glucovance 502.5mg Metformin + Glibenclamid Viên 4,183
193 GLU015 Glucosix 500mg Metformin Viên 525
194 GLU017 Glucose 5%/500ml Glucose Chai 7,140
195 GLU019 Glucose 30% 5ml Glucose Ống 1,100
196 GLU021 Gluthion 600mg Glutathion Lọ 89,000
197 GLU024 Glupin CR 5mg Glipizide Viên 4,980
198 GYN001 GynoPazaryl Depot 150mg Econazol Viên 9,990
199 HAG003 Hagimox 250mg Amoxicillin Viên 793
200 HAP001 Hapenxin 250mg Cefalexin Gói 1,657
201 HAP002 Hapacol 650mg Paracetamol Viên 360
202 HAR001 Harine 40mg Alverin Viên 325
203 HEM006 Hemblood 115mg+100mg+50mcg Vitamin B1 + B6 + B12 Viên 680
204 HYD001 Hydrit Natri clorid + natri bicarbonat + kali clorid + dextrose khan Viên 990
205 HYO002 Hyoscine 20mg Hyoscin butylbromid Ống 7,350
206 HYP001 Hyprosol 2ml Hydroxy propyl methyl cellulose Ống 140,000
207 IME001 Imeclor 125mg Cefaclor Gói 3,700
208 IME002 Imetoxim 1g Cefotaxim Lọ 26,250
209 INF002 Infecin 3MIU Spiramycin Viên 5,000
210 INF003 Infecin 1.5MIU Spiramycin Viên 2,750
211 INF004 Infaragal 150mg Paracetamol Viên 1,800
212 IRS001 Irsatim 150mg Irbesartan Viên 1,500
213 IRW001 Irwin 150mg Irbesartan Viên 4,750
214 ITA001 Itametazin 5mg Mequitazin Viên 5,480
215 KAR001 Kardak 40mg Simvastatin Viên 2,700
216 KEM003 Kemodyn 1000mg Citicolin Ống 88,000
217 KID001 Kidmin 7.2% - 200ml Acid amin dùng cho bệnh lý thận Chai 105,000
218 KIN003 Kingdomin - vita C 1000mg Acid Ascorbic Viên 798
219 KLA001 Klamentin 1g Amoxicillin + Acid Clavulanic Viên 11,025
220 KUP001 Kupmebamol 500mg Methocarbamol Viên 1,400
221 LAC004 Lacbio Pro Lactobacillus acidophilus Gói 879
222 LAE001 Laevolac 670mg/ml Lactulose Gói 4,050
223 LAM001 Lamivudin 100mg Lamivudin Viên 7,160
224 L-B001 L-Bio Lactobacillus acidophilus Gói 800
225 LEV001 Levonor 1mg/ml Noradrenalin Ống 31,500
226 LID001 Lidocain Spray 10% 38g Lidocain ( Hydrochlorid) Chai 125,000
227 LID003 Lidocain 2% - 10ml Lidocain ( Hydrochlorid) Ống 16,170
228 LID004 Lidocain 2% Lidocain ( Hydrochlorid) Ống 650
229 LID005 Lidocain 2% Lidocain ( Hydrochlorid) Ống 8,000
230 LID006 Lidocain 2% Epinephrine 1.8 ml Lidocain + Adrenalin Ống 8,000
231 LIM001 Limitral 2,5mg Nitroglycerin Viên 845
232 LIV001 Livastan 10mg Atorvastatin Viên 945
233 LOB001 Lobonxol 30mg Ambroxol Viên 1,300
234 LOR001 Lorytec 10mg Loratadin Viên 2,100
235 LOT001 Lotufast 60mg Fexofenadin hydroclorid Viên 470
236 LOV001 Lovenox 4000IU 40mg Enoxaparin Natri Ống 85,830
237 LOX001 Loxfen 60mg Loxoprofen Viên 2,200
238 MAC003 Macnir 50mg Eperison Viên 1,400
239 MAC004 Macfec 7.5mg Meloxicam Viên 370
240 MAD001 Madopar 250mg Levodopa Viên 4,634
241 MAG003 Magnesium-Vitamin B6 475mg Vitamin B6 + Magnesi (lactat) Viên 149
242 MAG004 Magne sulfat 15%/10ml Magne sulfat Ống 2,625
243 MAG005 Magrax 90mg Etoricoxib Viên 2,800
244 MAR003 Marcaine spinal heavy 5mg/ml Bupivacain (hydroclorid) Ống 37,872
245 MAR005 Marken-K 362.5mg Paracetamol + Tramadol Viên 5,300
246 MAX002 Maxitron Drop 5ml Neomycin + Polymicin B + Dexamethasol Lọ 39,900
247 MEB001 Mebendazol 500mg Mebendazol Viên 4,988
248 MEB002 Mebendazole 500mg Mebendazole Viên 1,492
249 MED003 Medoclor 250mg Cefaclor Viên 7,899
250 MED006 Medicain 2% Lidocain + Adrenalin Ống 5,600
251 MED010 Medsamic 250mg/5ml Tranexamic acid Ống 11,280
252 MED012 Medsamic 250mg Tranexamic acid Viên 1,680
253 MED013 Medopiren 500mg Ciprofloxacin Viên 4,400
254 MED014 Medoxicam 7.5mg Meloxicam Viên 1,980
255 MED016 MEDOCLAV 1G Amoxicillin + Acid Clavulanic Viên 10,999
256 MED017 Medaxetine 500mg Cefuroxim Viên 11,500
257 MEG002 Megyna Nystatin + Metronidazol + Chloramphenicol + Dexamethasone Viên 735
258 MEL002 Melyroxil 250 Rediuse 1500mg/30ml Cefadroxil Lọ 39,500
259 MEM001 Memoril 800mg Piracetam Viên 2,100
260 MEN001 Menison 40mg Methyl prednisolon Lọ 30,000
261 MET005 Metronidazol 250mg Metronidazol Viên 114
262 MET009 Methyl Ergometrin 0,2mg/ml Methyl ergometrin (maleat) Ống 14,442
263 MET011 Metronidazole 100ml Metronidazol Chai 16,500
264 MET012 Metronidazol 400mg Metronidazol Viên 420
265 MET013 Methyl Prednisolone 16mg Methyl prednisolon Viên 2,300
266 MET014 Methyl Ergometrin 0.2 mg Methyl ergometrin (maleat) Ống 14,400
267 MET015 Metronidazol Kabi 500mg Metronidazol Chai 9,870
268 MET016 Methyldopa 250mg Methyldopa Viên 840
269 MET017 Metoclopramid kabi 10mg/2ml Metoclopramid Ống 1,659
270 MEY001 Meyerdecontyl 250mg Mephenesin Viên 300
271 MEZ001 Mezathion 25mg Spironolacton Viên 1,150
272 MIB001 Mibeviru 200mg Aciclovir Viên 435
273 MID004 Midagentin 625mg Amoxicillin + Acid Clavulanic Viên 2,645
274 MIT001 Mitux 200mg N-Acetylcystein Gói 12,500
275 MIX001 Mixpallet 300mg Sắt Fumarat + Folic acid + B12 Viên 1,670
276 MIX002 Mixtard 30 flexpen 300UI/3ml Insulin Ống 153,999
277 MOB002 Mobimed 7.5mg Meloxicam Viên 970
278 MOT001 Motiridon 30ml Domperidon Chai 9,000
279 MYO001 Myomethol 500mg Methocarbamol Viên 2,100
280 MYP003 Mypara extra 530mg Paracetamol+Codein Viên 2,190
281 MYP004 Mypara 500mg Paracetamol Viên 330
282 MYT001 Mytolan Liquid 10ml Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd + simethicon Gói 4,150
283 NAL002 Nalidixic 500mg Nalidixic acid Viên 1,200
284 NAL005 Naloxone-hameln 0.4mg/ml Naloxone-hameln Ống 37,800
285 NAT001 Natribicarbonat 1,4%/250ml Natri hydrocarbonat Chai 31,400
286 NAT004 Natriclorua 0,9%/500ml Natri chlorid Chai 11,500
287 NAT009 Natriclorid 0,9% Natri chlorid Lọ 3,000
288 NAT010 Natriclorid 0.9%/500ml Natri chlorid Chai 7,035
289 NAT011 Natri clorid FT 10ml Natri chlorid Lọ 1,500
290 NAT012 Natribicarbonat 1.4%/250ml Natri hydrocarbonat Chai 31,973
291 NEG001 Negramdicin 500mg Nalidixic acid Viên 770
292 NEO008 Neodex 5ml Neomycin + Dexamethasone Lọ 4,200
293 NEO010 Neotazin 35mg Trimetazidin Viên 700
294 NER001 Nergamdicin 500mg Acid Nalidixic Viên 770
295 NIC001 Nicerol 2.5mg Nitroglycerin Viên 588
296 NIC002 Micardis 40mg Telmisartan Viên 10,309
297 NSN001 NS (Natri clorid 0.9%) 500ml Sodium Chloride Chai 12,310
298 NUC001 Nucoxia 60mg Etoricoxib Viên 2,150
299 NUC002 Nucoxia 120mg Etoricoxib Viên 4,200
300 NUO001 Nước oxy già 60ml Nước oxy già Lọ 1,880
301 NUO009 Nước cất 5ml Nước cất Ống 714
302 NUT002 Nutrios Calci carbonat + Vitamin D3 Viên 1,000
303 NYS003 Nystatin 500000 IU Nystatin Viên 685
304 OFL004 Oflovid ointment 3,5g Ofloxacin Tuýp 70,300
305 OME002 Omeprazol Normon 40mg   Lọ 58,000
306 OMI001 Omizac 20mg Omeprazol Viên 1,300
307 OPE002 Opeclari 500mg Clarithromycin Viên 2,700
308 ORA003 Oravintin Lysin hydroclorid + calci glycerophosphat + acid glycerophosphic + vitamin B1 + B2 + B6 + E + PP Viên 1,900
309 ORB001 Orbrexol 27,9 g   Gói 1,690
310 ORI002 Oridoxime 500mg/10ml Pralidoxime iodid Ống 55,000
311 ORI003 Oriphospha 20g Aluminum phosphat Gói 1,218
312 ORI004 Oribier 200mg/8ml Acetylcystein Ống 2,500
313 ORI005 Orilope 800mg/8ml Piracetam Ống 3,900
314 ORM001 Ormagat 500mg Glucosamin Viên 2,100
315 OSM002 Osmofundin 20% 250ml Manitol Chai 16,800
316 OSM003 Osmofundin 20% 250ml Manitol Chai 16,800
317 OXY003 Oxytocine 5UI/ml Oxytocin Ống 4,200
318 PAD001 Padinas 550mg Paracetamol + Diclofenac Viên 450
319 PAI001 Paindol 550mg Paracetamol +Diclofenac Viên 280
320 PAN004 Panagin 298mg Magne aspartat + Kali aspartat Viên 1,549
321 PAN005 Panacopha 336mg paracetamol+thiamin nitrat+clorpheniramin maleat Gói 1,800
322 PAP003 Paparin 40mg Papaverin Ống 3,890
323 PAR005 Paracetamol Infusion 1g Paracetamol Chai 40,000
324 PAR007 Partamol 150mg Paracetamol Gói 1,200
325 PAR008 Partamol Tab 500mg Paracetamol Viên 235
326 PAR009 Partamol 250mg Paracetamol Gói 1,400
327 PAS001 Pastitussin Menthol, Eucalyptol Viên 119
328 PEN005 Penicillin V 400000UI Penicillin Viên 378
329 PEN006 Penturox 250mg Cefuroxim Viên 10,200
330 PEN008 Penicillin V 400000UI Penicillin Viên 378
331 PHE005 Phezam 425mg Piracetam + Cinnarizin Viên 3,000
332 PHI008 Philrogam 300mg Dexibuprofen Viên 2,980
333 PHL001 Phlebodia 600mg Diosmin Viên 6,790
334 PIP001 Pipolphen 50mg/2ml Promethazin Ống 12,500
335 PIR004 Piracetam 400mg Piracetam Viên 1,450
336 PLO001 Plofed 1% Propofol Lọ 71,925
337 PMS005 pms - Pantoprazole 40mg Pantoprazole Lọ 75,000
338 PMS006 pms-Claminat 625mg Amoxicillin + Acid Clavulanic Viên 7,739
339 PMS007 Pms-Do-Parafen F 650mg+200mg+12.5mg Paracetamol + Ibuprofen Diphenhydramin Viên 710
340 PMS009 Pms-Simvastatine 20mg Simvastatin Viên 2,500
341 PMS010 PMS-Irbesartan 300mg Irbesartan Viên 7,100
342 POL002 Polydeson 5ml Neomycin + Polymicin B + Dexamethasol Lọ 3,300
343 POL004 Polygynax Nystatin + Neomycin + Polymicin B Viên 9,030
344 POV001 POVIDON IODIN 90 ML Polyvinylpirolidon Iodine Lọ 16,000
345 POV002 Povidon iodin 20ml Polyvinylpirolidon Iodine Lọ 4,000
346 PRA002 Prazav 20mg Omeprazol Viên 4,000
347 PRE005 Predsantyl 16mg Methyl prednisolon Viên 2,205
348 PRI002 Primperan 10mg Metoclopramid Viên 1,847
349 PRO006 Proctolog Sup 130mg Trimebutin + Ruscogenines Viên 5,150
350 PRO010 Progentin 200mg Progesteron Viên 10,000
351 PRO011 Propylthiouracil 50mg Propylthiouracil ( PTU) Viên 370
352 PUL001 Pulmicort Respules 500mcg/2ml Budesonid Ống 13,830
353 PUL002 Pulmicort Respules 500mcg/2ml Budesonid Ống 13,834
354 PYM002 Pymeprim 480mg Sulfamethoxazol + Trimethoprim Viên 430
355 QBI001 Qbilacxan 525mg Paracetamol + Ibuprofen Viên 214
356 RAV001 Ravonol Paracetamol+Loratidin+Dextromethophan Viên 600
357 REC003 Rectiofar 3ml Glycerin Tuýp 1,040
358 RED001 Reduced Glutathione Sodium for injection 600mg Glutathion Lọ 97,000
359 REM001 Remeclar 500mg Clarithromycin Viên 17,000
360 REU001 Reumokam 10mg/1.5ml Meloxicam Ống 20,600
361 RIN001 Ringer Lactate 500ml Ringer lactat Chai 7,035
362 RLL001 RL (Lactate) 500ml Sodium lactate Chai 12,000
363 ROV002 Rovamycin 3MUI Spiramycin Viên 8,848
364 ROV003 Rovagi 3 MIU Spiramycin Viên 4,200
365 ROV004 Rovamycin 3MUI Spiramycin Viên 8,848
366 RUT002 Rutin-Vitamin C 100mg Vitamin C + Rutin Viên 190
367 SAL001 Salonpas 2,12g Methyl salicylat +dl-camphor+thymol+l-menthol+glycol salicylat+tocopherol acetat Miếng 825
368 SAL002 Salonpas gel 30g Methyl salicylat +dl-camphor+thymol+l-menthol+glycol salicylat+tocopherol acetat Tuýp 21,000
369 SAL003 Salbutamol 2mg Salbutamol Viên 114
370 SAL005 Salbutamol 4mg Salbutamol Viên 97
371 SAL006 Salbutamol 2mg Salbutamol Viên 48
372 SAV001 Savi Lamivudine 150mg Lamivudin Viên 6,896
373 SEP002 Sepratis 500mg Ciprofloxacin Viên 980
374 SEV001 Sevorane 250ml Sevoflurane Lọ 3,500,000
375 SHI001 Shinacin 250mg Amoxicillin + Acid Clavulanic Viên 11,950
376 SHI002 Shintaxime 1g Cefotaxim Lọ 26,250
377 SIM004 Simethicon Stada 15ml Simethicon Chai 13,800
378 SIM005 Simacone 360mg Alverin + Simethicon Viên 999
379 SIR001 Sirozinc 60ml Kẽm Gluconat Chai 27,000
380 SIU001 Siutamid 10mg/2ml Metoclopramid Ống 4,200
381 SLA001 Slaska 100ml   Lọ 35,700
382 SOL004 Solmiran 500mg/100ml Amikacin Lọ 58,000
383 SOR003 Sorbitol 5g Sorbitol Gói 530
384 SOR004 Sorbitol 5g Sorbitol Gói 530
385 SPI003 Spinolac 50mg Spironolacton Viên 1,281
386 SPI004 Spiramycin 1.5MUI Spiramycin Viên 1,600
387 SPL001 SPLozarsin 50mg Losartan Viên 1,040
388 SPL002 Splozarsin Plus 62.5mg Losartan + Hydroclorothizid Viên 1,190
389 STI002 Stimind 400mg Piracetam Viên 260
390 SUC002 Sucrate Gel 5ml Sucrafat Gói 7,450
391 SUN005 Sunamo 750mg Amoxicilin+Sulbatam Viên 9,000
392 SUN006 Sunloc 70mg Silymarin Viên 680
393 SUR001 Surotadina 10mg Rosuvastatin Viên 8,400
394 SUR002 Suresh 200mg Acetylcystein Viên 6,090
395 SUW001 Suwelin 300mg/2ml Cimetidin Ống 5,330
396 TAM008 Tamidan 100mcg Levothyroxin ( Muối natri) Viên 395
397 TAR003 Tarcefandol 1g Cefamandole Lọ 66,000
398 TAT002 Tatridat 300mg Ursodeoxycholic acid Viên 4,690
399 TAV001 Tavazid Stick Lysin hydroclorid+calci glycerophosphat+acid glycerophosphic+vitamin B1+B2+B6+E+PP Ống 3,500
400 TEN002 Tenamyd-cefotaxime 1g Cefotaxim natri Lọ 6,880
401 TER001 Terpincodein 110mg Terpin + codein Viên 330
402 TER002 Terfelic-f 200mg Sắt Fumarat + Folic acid Viên 1,740
403 TER003 Terpin-Codein 110mg Terpincodein Viên 285
404 TET005 Tetracaine 0.5%/10ml Tetracain HCL Lọ 15,000
405 TET006 Tetracylin 1% tetracylin hydroclorid Tuýp 4,001
406 TEV001 Tevalis 10mg Lisinopril Viên 1,700
407 THA001 Than hoạt 5g Than hoạt Gói 1,150
408 THE004 Thermodol 1g/100ml Paracetamol Chai 16,700
409 TIN001 Tinidazol 500mg Tinidazol Viên 1,365
410 TIN003 Tinidazol 500mg Tinidazol Viên 450
411 TOB002 Tobrex 5ml Tobramycin Lọ 40,000
412 TOB003 Tobradex 4mg/5ml Tobramycin + Dexamethason Lọ 45,099
413 TOB004 Tobramycin 5ml Tobramycin Lọ 5,700
414 TOC001 Tocemuc 200mg N-Acetylcystein Viên 790
415 TOP002 Topcef 100 DT 100mg Cefixim Viên 6,067
416 TOP003 Tophem Extra   Viên 1,250
417 TOR001 Torodroxyl 500mg Cefadroxil Viên 2,888
418 TOR002 Torolium 10mg Domperidon Viên 940
419 TOR003 Torfexim 200mg Cefixim Viên 8,967
420 TOU001 Toussolene 5mg Alimemazin Viên 80
421 TOV001 Tovalgan 150mg Paracetamol Gói 1,395
422 TRA005 Traluvi 100ml   Chai 30,000
423 TYR001 Tyrozet Forte 850/5mg Metformin + Glibenclamid Viên 1,650
424 UNA002 Unamoc 1000mg Amoxicilin+Sulbatam Viên 10,000
425 UNI003 Unigle tablet 200mcg Misoprostol Viên 4,720
426 UTR001 Utrogestan 100mg Progesteron Viên 7,300
427 VAC001 Vacomuc 200mg N-acetylcystein Viên 254
428 VAC003 Vacocalcicum CD 500mg Calci carbonat + Vitamin D3 Viên 149
429 VAC004 VACOMUC 200MG N-acetylcystein Gói 524
430 VER002 Verospiron 50mg Spironolacton Viên 3,990
431 VER003 Verimed 135mg Mebeverin Viên 2,200
432 VIC001 Vincopane 20mg Hyoscin butylbromid Ống 7,600
433 VIN003 Vincolin 500mg/2ml Citicolin Ống 21,500
434 VIN004 Vinphatoxin 1ml Oxytocin Ống 2,600
435 VIR002 Virlaf 100mg Lamivudin Viên 3,890
436 VIT004 Vitamin AD 5500UI Vitamin A & D Viên 250
437 VIT010 Vitamin C 500mg Acid Ascorbic Viên 560
438 VIT012 Vitamin PP 500mg Vitamin PP Viên 300
439 VIT019 VITAMIN K1 10 MG/ML Phytomenadion(Vitamin K1) Ống 3,150
440 VIT021 VITAMIN C 500mg Acid Ascorbic Ống 1,690
441 VIT022 Vitamin B6 250mg Pyridoxine Hydrochloride Viên 335
442 VIT023 Vitamin B1 250mg Thiamin HCL Viên 250
443 VIT024 Vitamin C 1000mg Acid Ascorbic Viên 1,650
444 VIT025 Vitamin A 200000IU Vitamin A Viên 319
445 VIT027 Vitamin E 400mg Vitamin E Viên 550
446 VIT028 Vitamin A-D 5500IU Vitamin A & D Viên 270
447 VIT029 Vitamin B12 1000mcg/ml Cyanocobalamin + hydroxycobalamin Ống 698
448 VIT030 Vitamin B1 250mg Vitamin B1 Viên 245
449 VIT031 Vitamin C 500mg Acid Ascorbic Viên 149
450 VIT034 Vitamin K1 1mg/ml Vitamin K1 Ống 3,000
451 VIT035 VITPP 500mg Nicotinamid Viên 367
452 VIT036 Vitamin C kabi 500mg/5ml Acid ascorbic Ống 1,680
453 XYL001 Xylometazolin 0.05%/10ml Xylometazolin Lọ 4,095
454 YES001 Yesom 40mg Esomeprazol Viên 11,000
455 ZIN002 Zinenutri 77.4mg Kẽm Gluconat Gói 2,500
456 Α-K001 α -Kiisin 5mg Alpha chymotrypsin Ống 9,800
           
457 BAI001 Bài thạch Herba Desmodii styracifolii Viên 1,550
458 BOG002 Boganic (nang mềm) Boganic Viên 1,680
459 BOT002 Bổ tỳ 100ml   Chai 25,000
460 CAO003 Cao ích mẫu 180ml Cao ích mẫu Chai 29,400
461 CAO004 Cao lỏng Cao Lạc Tiên 200ml   Chai 30,500
462 CRI001 Crila 250mg Cao khô trinh nữ hoàng cung Viên 1,595
463 DAI011 Đại tràng hoàn đại tràng hoàn Gói 4,000
464 DAN005 Đan sâm - Tam thất Đan sâm, tam thất Viên 1,000
465 DAU002 Dầu mù u 10ml Dầu mù u Lọ 5,000
466 DAU007 Dầu khuynh diệp 25ml   Chai 39,000
467 DID003 Didicera Độc hoạt tang ký sinh Gói 3,900
468 DIE001 Diệp hạ châu Diệp hạ châu Viên 945
469 DIE004 Diệp hạ châu - BVP 250mg Diệp hạ châu Viên 470
470 DUO006 Dưỡng tâm an thần   Viên 735
471 DUO007 Dưỡng Tâm An   Viên 1,150
472 GEN014 Gentiana 50mg Cao đặc vỏ cây thường xanh Viên 6,950
473 GIA012 Giadogane 366mg cao Artiso+rau đắng đất+cao bìm bìm biếc Viên 1,360
474 HOA001 Hoàn an thần   Hộp 60,000
475 HOA015 Hoạt huyết thông mạch 125ml   Chai 41,000
476 HOA016 Hoạt huyết dưỡng não BDF Cao đinh lăng, cao bạch quả Viên 660
477 HOA017 Hoạt huyết dưỡng não Cao đinh lăng, cao bạch quả Viên 700
478 HOA018 Hoàn an thần   Viên 6,000
479 HOT001 Hộ tâm đơn Đan sâm, tam thất Viên 1,950
480 ICH003 Ích mẫu nang 500mg Cao ích mẫu Viên 820
481 KIM026 Kim tiền thảo HT 120mg Cao khô Kim Tiền Thảo Viên 340
482 MOC001 Mộc hoa trắng Mộc hoa trắng Viên 500
483 MOC006 Mộc hoa trắng-HT Cao mộc hoa trắng Viên 630
484 OPC001 Opcardio Đan sâm, tam thất Viên 1,300
485 THA002 Thấp khớp nam dược   Viên 2,415
486 THA015 Thập toàn đại bổ   Hộp 42,000
487 THU011 Thuốc ho người lớn 90ml   Chai 21,000
488 THU012 Thuốc ho trẻ em 90ml   Chai 21,000
489 VIE001 Viên sáng mắt   Hộp 22,999
           
490 DIA009 Diazepam 5mg Diazepam Viên 131
491 DIA014 Diazepam 10mg/2ml Diazepam Ống 6,888
492 DOL001 Dolargan 100mg/2ml Pethidin Ống 22,260
493 FEN001 Fentanyl 0.1mg/2ml Fentanyl Ống 16,380
494 FEN003 Fenilham 0.1mg/2ml Fentanyl Ống 11,550
495 FOR003 Forasm 10mg/ml Ephedrin Ống 3,100
496 KET003 Ketamin 50mg/1ml ống 10ml Ketamin Ống 37,275
497 MOR001 Morphin 10mg/1ml Morphin Hydroclorid Ống 3,507
498 PAC001 Paciflam 5mg/1ml Midazolam Ống 20,000
499 PET001 Pethidin Hameln 100mg/2ml Pethidin Ống 14,490
500 PHE003 Phenobarbital 100mg Phenobarbital Viên 260
501 SED002 Seduxen 5mg Diazepam Viên 440
           
502 BAC006 Bạch truật sao   Gram 196
503 BAC007 Bạch chỉ phiến   Gram 141
504 BAC009 Bạch linh phiến   Gram 200
505 BAC013 Bạch thược phiến   Gram 204
506 BAK001 Ba Kích dây   Gram 659
507 CAM002 Cam thảo phiến   Gram 233
508 CAN001 Can khương phiến   Gram 155
509 CAT003 Cát cánh phiến Cát cánh phiến Gram 483
510 CAU001 Câu đằng   Gram 105
511 CAU002 Cẩu tích phiến   Gram 59
512 CHI003 Chi tử   Gram 62
513 COT001 Cốt toái bổ phiến   Gram 102
514 CUC001 Cúc hoa vàng   Gram 370
515 DAG001 Dạ giao đằng   Gram 74
516 DAI003 Đại táo   Gram 103
517 DAM001 Dâm dương hoắc   Gram 185
518 DAN002 Đan sâm phiến   Gram 189
519 DAN003 Đảng sâm củ   Gram 510
520 DAN004 Đảng sâm phiến Đảng sâm phiến Gram 567
521 DAO001 Đào nhân hạt   Gram 683
522 DIA007 Địa long sao   Gram 448
523 DIA017 Địa long sao (Loại II)   Gram 550
524 DOC001 Độc hoạt phiến   Gram 143
525 DON002 Đơn bì   Gram 206
526 DOT001 Đỗ trọng phiến   Gram 143
527 DUO005 Đương quy phiến   Gram 363
528 HAT001 Hà thủ ô đỏ chế   Gram 205
529 HAU001 Hậu phác   Gram 59
530 HOA003 Hoàng cầm phiến   Gram 258
531 HOA004 Hoài sơn phiến   Gram 102
532 HOA005 Hoàng bá phiến   Gram 144
533 HOA006 Hoàng kỳ chích   Gram 233
534 HOA007 Hoàng kỳ sống phiến   Gram 259
535 HOA008 Hoàng liên   Gram 567
536 HON001 Hồng hoa   Gram 410
537 HON002 Hồng hoa (Loại II)   Gram 410
538 HUO001 Hương phụ chế   Gram 53
539 HUY003 Huyền sâm phiến   Gram 105
540 ICH001 Ích mẫu phiến   Gram 63
541 KHU002 Khương hoạt phiến   Gram 1,119
542 KHU003 Khương hoàng Khương hoàng Gram 120
543 KIM001 Kim ngân hoa   Gram 258
544 KYT001 Kỷ tử   Gram 210
545 LAC002 Lạc tiên   Gram 50
546 LIE001 Liên kiều   Gram 206
547 LIE003 Liên nhục trắng   Gram 210
548 LIE004 Liên tâm sao   Gram 439
549 LON003 Long nhãn   Gram 239
550 LON005 Long nhãn (Loại II)   Gram 239
551 MAC001 Mạch môn   Gram 418
552 MAN001 Mạn kinh tử   Gram 65
553 MOC002 Mộc hương phiến   Gram 126
554 MOC003 Mộc qua phiến   Gram 95
555 NGU002 Ngưu tất bắc phiến   Gram 189
556 NGU004 Ngũ vị tử   Gram 74
557 NHA002 Nhân trần nam   Gram 63
558 PHO003 Phòng phong phiến   Gram 363
559 PHU002 Phục thần phiến   Gram 239
560 QUE001 Quế chi   Gram 51
561 QUE002 Quế nhục   Gram 62
562 SAI001 Sài hồ bắc phiến   Gram 263
563 SAM001 Sâm cát lâm   Gram 1,155
564 SAM002 Sâm nhị hồng   Gram 1,365
565 SAN001 Sa nhân hạt   Gram 335
566 SIN002 Sinh địa   Gram 63
567 SON001 Sơn thù bắc   Gram 352
568 TAN008 Tang ký sinh bắc   Gram 100
569 TAN012 Tần giao phiến (Loại II)   Gram 520
570 TAO001 Táo nhân sao   Gram 480
571 TET004 Tế tân phiến   Gram 656
572 THA006 Thăng ma phiến   Gram 191
573 THI003 Thiên ma phiến   Gram 250
574 THI005 Thiên niên kiện phiến   Gram 67
575 THO002 Thổ phục linh phiến   Gram 63
576 THU001 Thương nhĩ tử   Gram 63
577 THU002 Thương truật phiến   Gram 376
578 THU003 Thục địa phiến   Gram 143
579 THU004 Thục địa phiến   Gram 143
580 TRA002 Trần bì phiến   Gram 43
581 TRA004 Trạch tả phiến   Gram 187
582 TUC001 Tục đoạn phiến   Gram 196
583 UYL001 Uy linh tiên phiến   Gram 273
584 VIE002 Viễn chí sao   Gram 636
585 XIC001 Xích thược phiến   Gram 165
586 XIC002 Xích thược phiến (Loại II)   Gram 210
587 XUY002 Xuyên khung phiến   Gram 194
588 YDI001 Ý dĩ sao   Gram 41
           
589 ART004 Arterakin 360mg Piperaquin + dihydroartemisinin Viên 3,377
590 PRI004 Primaquin 13.2mg Primaquin Viên 450
591 TES009 Test chẩn đoán nhanh sốt rét   Test 10,300
           
592 BON011 Bông thấm (chương trình) 8g   Gói 650
593 CHI038 Chỉ silk 2/0 (CHƯƠNG TRÌNH)   Sợi 13,900
594 CHI039 Chỉ catgut 2/0 (CHƯƠNG TRÌNH)   Cái 18,400
595 DAY016 Dây truyền dịch (chương trình)   Bộ 1,250
596 DIA018 Diazepam(HTC) 10mg/2ml Diazepam Ống 18,000
597 DOL003 Dolargan(HTC) 100mg/2ml Pethidin Ống 6,400
598 GAC007 Gạc tiệt trùng (chương trình)   Túi 3,100
599 GLU020 Glucose (chương trình) 5%/500ml   Chai 7,100
600 LUO001 Lưỡi dao mổ số 10 (CHƯƠNG TRÌNH   Cái 1,836
601 POV004 Povidin (CHƯƠNG TRÌNH) 20ml   Chai 2,200
602 SON017 Sone Nelatone số 14 (chương trình)   Cái 3,400
603 URG003 Urgo sylval (HÀNG CHƯƠNG TRÌNH) 2.5*5   Cuộn 12,100
604 VIT033 Vitamin 3B (chương trình)   Viên 230
605 VON001 Vòng TCU 380A   Cái 9,282
           
606 ACI002 Acid Uric 2*125   Hộp 2,110,953
607 ADD001 Additive for washing water 2*250ml   Hộp 2,835,000
608 ALT001 ALT 520ml+260ml   Hộp 4,150,000
609 AMY001 Amylase 125ml   Hộp 2,500,000
610 AMY002 Amylasc   Hộp 2,414,500
611 ANT002 Anti A   Lọ 169,969
612 ANT003 Anti B   Lọ 169,969
613 ANT004 Anti AB   Lọ 190,000
614 ANT005 Anti D   Lọ 270,000
615 APT001 APTT Reagent   Hộp 2,288,000
616 APT002 APTT Reagent   Hộp 2,184,000
617 ARF001 RF 40+20ml   Hộp 3,999,999
618 ASO001 ASO   Hộp 700,000
619 ASO003 ASO 35+18ml   Hộp 6,350,000
620 ASO004 ASO Calib 4*1ml   Hộp 1,600,000
621 AST001 AST 520ml+260ml   Hộp 3,500,000
622 AUT001 Autolyse 5 lít   Can 8,600,000
623 AUT002 Autolyse 1 lít   Can 1,720,000
624 BIL007 Bilirubin Direct 540+135ml   Hộp 3,549,000
625 BIL008 Bilirubin Total 540+135ml   Hộp 3,549,000
626 BON007 Bộ nhuộm lao 100ml   Bộ 190,000
627 BON008 Bộ Nhuộm Gram   Bộ 875,000
628 CAL010 Calcium(hóa chất) 2*125ml   Hộp 1,100,000
629 CAL017 Calcium 300+300ml   Hộp 2,940,000
630 CHO001 Cholesterol 2*125ml Cholesterol Hộp 1,790,000
631 CHO004 Cholesterol 540+180ml Cholesterol Hộp 5,355,000
632 CID001 Cidex 5lit   Can 1,425,000
633 CID002 Cidezyem 5lit   Can 3,002,714
634 CLE002 Cleaning Solution 2*250ml   Hộp 2,835,000
635 CON006 Control level 2   Hộp 400,000
636 CON011 Control level 1   Hộp 400,000
637 CRE001 Creatine 2*125   Hộp 1,000,000
638 CRE004 Creatinine 250ml   Hộp 1,100,000
639 CRE005 Creatinine 600+300ml   Hộp 3,675,000
640 CRP003 CRP HS Calib 5*2ml   Hộp 1,200,000
641 DAU008 Dầu soi kính 100ml   Chai 505,000
642 DET001 Detergent 1 lít   Chai 1,000,000
643 DIL003 Diluent CD 20 lít   Can 1,430,000
644 ERB001 Erba Norm 5ml   Lọ 840,000
645 ERB002 Erba path 5ml   Lọ 840,000
646 GAM001 Gamma GT   Hộp 1,200,000
647 GAM002 Gamma GT 150ml   Hộp 1,100,000
648 GAM003 Gamma GT 540+135ml   Hộp 4,200,000
649 GIE002 Giêmsa 500ml   Chai 1,300,000
650 GLU011 Glucose   Hộp 900,000
651 GLU018 Glucose 250ml   Hộp 950,000
652 GLU022 Glucose 540+135ml Glucose Hộp 5,565,000
653 GOT001 GOT ( Liqui UV)   Hộp 1,500,000
654 GOT004 GOT 250ml   Hộp 1,500,000
655 GPT001 GPT ( Liqui UV)   Hộp 1,500,000
656 GPT004 GPT 250ml   Hộp 1,500,000
657 HBA001 HBA1C III tina Quant   Hộp 7,000,000
658 HBA003 HBA1C 160 test   Hộp 7,000,000
659 HDL004 HDL cholesterol 80ml   Hộp 4,060,000
660 HDL005 HDL-CM 270+90ml   Hộp 10,500,000
661 HUM004 Hum Asy Control 2 5ml   Lọ 924,000
662 HUM005 Hum Asy Control 3 5ml   Lọ 924,000
663 NUO007 Nước Cất can 30 lit   Can 210,000
664 PRE001 Presept 2.5g Natri Dichloroisocyanutrale + Adipic Acid Viên 7,100
665 REF001 REFERENT CD 20 lít   Can 2,000,000
666 REF002 Referent CD 20 lít   Can 2,000,000
667 SAM003 Sample cup (Cốc đựng huyết thanh)   Cái 1,100
668 THR001 Thromboplastin Reagent   Hộp 2,730,000
669 THR002 Thromboplastin Reagent   Hộp 2,940,000
670 TOT003 Total Protein 2*125   Hộp 1,030,000
671 TOT004 Total Protein 76ml   Hộp 550,001
672 TRI010 Triglycericle 2*125ml   Hộp 2,870,000
673 TRI013 Triglyceride 540+180ml   Hộp 7,665,000
674 URE004 Urea (UN MSubtrate-Enzyme) 540+135ml   Hộp 3,675,000
675 URE005 Urea UV 250ml   Hộp 1,700,001
676 URI003 Uric Acid 540+180ml   Hộp 5,775,000
           
677 VAC002 Vacxin VGB   Liều 8,283
           
678 TES007 Test thử Heroin   Test 20,000
679 DAI020 Đai Desault trái số 4   Cái 133,000
680 DAI030 Đai Desault trái số 2   Cái 133,000
681 DAI031 Đai Desault phải số 4   Cái 133,000
682 DAU005 Đầu col vàng   Cái 105
683 DAU004 Đầu col xanh   Cái 135
684 TUE001 Tube ly tâm   Cái 500
685 BOM004 Bơm tiêm 1ml   Cái 800
686 BOM001 Bơm tiêm 5ml   Cái 840
687 ONG003 Ống nghiệm EDTA   Cái 1,260
688 ONG012 Ống nghiệm chống đông Heparin   Cái 1,260
689 DAO004 Dao mổ số 10   Cái 1,350
690 DAO005 Dao mổ số 11   Cái 1,350
691 MUG001 Mũ giấy(nữ)   Cái 1,500
692 GAC001 Gạc Vaselin   Miếng 1,550
693 KIM004 Kim nha khoa   Cái 1,800
694 TAM006 Tăm bông vô trùng lấy máu   Cái 2,350
695 BOM005 Bơm tiêm 20ml   Cái 2,500
696 KEP001 Kẹp rốn tiệt trùng   Cái 2,951
697 DAY010 Dây truyền + Kim cánh bướm   Bộ 3,000
698 BAN005 Băng cuộn   Cuộn 3,200
699 SON009 Sonde hút đờm số 16   Cái 3,200
700 SON015 Sonde hút đờm số 18   Cái 3,200
701 BAN006 Băng rốn   Hộp 3,900
702 DIE003 Điện cực dán   Cái 4,001
703 SON011 Sonde hút đờm số 6   Cái 5,000
704 KIM007 Kim cánh bướm   Cái 5,200
705 BOM006 Bơm tiêm 50ml   Cái 6,450
706 ONG020 Ống sonde dạ dày số 18   Cái 6,500
707 DAY003 Dây thở oxy người lớn   Cái 6,800
708 DAY004 Dây cho ăn ( Sonde dạ dày)trẻ em   Cái 7,000
709 TUI001 Túi nước tiểu   Cái 7,000
710 AIR002 AIRWAY4   Cái 7,500
711 DAY011 Dây thở Oxy trẻ em   Cái 7,900
712 GAC002 Gạc gói 5cm*6.5cm *12lớp   Gói 8,000
713 SON005 Sonde dạ dày (Dây cho ăn người lớn)   Cái 8,000
714 TUI002 Túi nilon(đo lường máu sau sinh)   Cái 8,500
715 SON004 Sonde Nelaton 8   Cái 10,000
716 SON012 Sonde Nelaton 16   Sợi 10,000
717 TES005 Test HBsAg   Cái 11,180
718 TES011 Test thử HbeAg 5mm   Test 11,180
719 BOT005 Bột bó 4in   Cuộn 12,000
720 SON013 Sonde Foley 16   Sợi 14,000
721 SON014 Sonde Foley 18   Sợi 14,000
722 GIA010 Giấy in nhiệt máy nước tiểu   Cuộn 14,500
723 BOT004 Bột bó 5in   Cuộn 15,400
724 BAN014 Băng keo lụa 3M   Cuộn 16,070
725 NHI002 Nhiệt kế   Cái 16,300
726 DAY006 Dây bơm tiêm điện   Cái 17,500
727 KIM017 Kim luồn Vasofix (G22-Màu xanh)   Cây 18,000
728 THU009 Thùng đựng kim thải   Cái 19,000
729 KIM021 Kim luồn tĩnh mạch 22G (Màu xanh)   Cái 20,000
730 KIM024 Kim luồn tĩnh mạch 24G (trẻ em)   Cái 20,000
731 LAM002 Lam kính   Hộp 20,000
732 KIM025 Kim luồn tĩnh mạch 20G (màu hồng)   Cái 20,000
733 GAN003 Găng tay sản   Đôi 21,000
734 ONG001 Ống đặt nội khí quản 2,3,4,5,5,6,7,8   Cái 21,000
735 CHI030 Chỉ Silk (2/0)   Tuýp 25,001
736 CHI037 Chỉ caresilk (2/0) S30E24   Sợi 25,001
737 ZIL001 Zilgo 1.9*7.2cm   Hộp 25,001
738 CHI100 Chỉ Dafilon 2/0   Tuýp 26,000
739 CHI101 Chỉ Dafilon 3/0   Tuýp 26,000
740 CHI028 Chỉ Dafilon 4/0 75cm   Tuýp 26,000
741 GIA006 Giấy điện tim 3 cần   Cuộn 26,500
742 CHI021 Chỉ Silk (3/0)CR26   Tuýp 28,160
743 KIM009 Kim chọc dò 25 G   Cái 29,500
744 KIM023 Kim chọc dò 27 G   Cái 29,500
745 CHI032 Chỉ Silk 1/0   Sợi 38,000
746 NEP019 Nẹp cột sống cổ số 9   Cái 42,000
747 BOM007 Bơm tiêm điện   Cái 42,500
748 URG001 Urgosyval 5*5m   Cuộn 44,000
749 CHI008 Chỉ Chromic catgut (1) HR40 75cm   Tuýp 48,000
750 CHI009 Chỉ Chromic catgut ( 2/0)CR26 75cm   Tuýp 48,000
751 CHI011 Chỉ Chromic catgut (3/0) HR26 75cm   Tuýp 48,500
752 DAI014 Đai đòn số 5   Cái 55,000
753 DAI015 Đai đòn số 7   Cái 55,000
754 DAI016 Đai đòn số 8   Cái 55,000
755 DAI033 Đai đòn số 9   Cái 55,000
756 DAI040 Đai đòn số 6   Cái 55,000
757 DIN005 Đinh Kirschners số 1,8   Cái 60,000
758 DIN006 Đinh Kirschners số 2.0*300mm   Cái 60,000
759 NEP017 Nẹp cột sống cổ số 5   Cái 66,000
760 NEP020 Nẹp cột sống cổ số 7   Cái 66,000
761 NEP024 Nẹp cột sống cổ số 8   Cái 66,000
762 NEP028 Nẹp cột sống cổ số 6   Cái 66,000
763 GIA009 Giấy in nhiệt máy điện tim BTL   Cuộn 72,500
764 DAI009 Đai cẳng tay trái số 5   Cái 73,000
765 DAI025 Đai cẳng tay trái số 4   Cái 73,000
766 DAI027 Đai cẳng tay trái số 7   Cái 73,000
767 DAI028 Đai cẳng tay phải số 7   Cái 73,000
768 DAI029 Đai cẳng tay phải số 4   Cái 73,000
769 DAI034 Đai cẳng tay trái số 1   Cái 73,000
770 DAI035 Đai cẳng tay phải số 1   Cái 73,000
771 DAI039 Đai cẳng tay phải số 5   Cái 73,000
772 BOX001 Bộ súc rửa dạ dày   Bộ 75,000
773 TES013 Test thử nước tiểu 3 TS   Hộp 80,000
774 GEL004 Gel K-Y 50g   Tuýp 82,000
775 CHI022 Chỉ Vicryl 1/0   Tuýp 110,000
776 CHI023 Chỉ Vicryl 3/0   Tuýp 110,000
777 CHI027 Chỉ Vicryl 2/0   Tuýp 110,000
778 DAI017 Đai cột sống thắt lưng số 7   Cái 130,001
779 DAI021 Đai Desault trái số 3   Cái 130,001
780 DAI023 Đai Desault phải số 2   Cái 130,001
781 DAI032 Đai Desault phải số 3   Cái 130,001
782 DAI037 Đai Desault trái số 7   Cái 130,001
783 DAI038 Đai Desault phải số 7   Cái 130,001
784 NEP027 Nẹp cột sống lưng số 8   Cái 130,001
785 GEL005 Gel siêu âm   Can 132,000
786 NEP006 Đai cột sống thắt lưng số 8   Cái 140,000
787 DAI007 Nẹp đùi số 5   Cái 140,000
788 DAI018 Đai cột sống thắt lưng số 9   Cái 140,000
789 NEP021 Nẹp đùi số 7   Cái 140,000
790 NEP022 Nẹp đùi số 8   Cái 140,000
791 NEP023 Nẹp đùi số 6   Cái 140,000
792 NEP025 Nẹp đùi số 9   Cái 140,000
793 DAI041 Đai cột sống thắt lưng số 5   Cái 140,000
794 DAI042 Đai cột sống thắt lưng số 6   Cái 140,000
795 BON002 Bông mỡ   Kg 185,000
796 BON009 Bông Thấm   Kg 210,000
797 GIA005 Giấy siêu âm sony 10%   Cuộn 224,000
798 PAT001 Chỉ Patella-SET 60 CM USP 7HS   Sợi 250,000
799 CHI031 Chỉ Dafilon 10/0   Tuýp 278,000
800 DON003 Đồng hồ oxy   Cái 450,000
801 AMK001 Ẩm kế độ ẩm   Cây 800,000
802 TES001 Test thử nước tiểu 10 TS   Hộp 929,500
803 THU007 Thủy tinh thể (MZ60AT)   Cái 950,000
804 KIM013 Kim châm cứu số 4 G/10 Kim châm cứu Gói 6,000
805 ONG010 Ống nghiệm trắng có nắp ống nghiệm trắng Ống 500
806 TES004 Test HIV 5mm Test HIV Cái 19,734
807 BKT001 Bơm Tiêm (HCT) 0.5ml   Cái 773
808 NYL001 Chỉ Nylon 3(2/0) 3/8 CT26   Tuýp 0
809 ONG005 Ống nghiệm không nắp   Cái 330
810 KIM022 Kim lấy thuốc số 20   Cái 425
811 KIM006 Kim lấy thuốc G18   Cái 480
812 ONG006 Ống nghiệm Citrát   Cái 1,100
813 BOM002 Bơm tiêm 10ml   Cái 1,250
814 DAO006 Dao mổ số 12   Cái 1,350
815 KIM011 Kim khâu cong   Cái 1,400
816 MUG002 Mũ giấy(nam)   Cái 1,500
817 GAN007 Găng kiểm tra(S)   Đôi 1,800
818 BON001 Bông gói 5g   Gói 1,950
819 HUT001 Dây hút nhớt người lớn   Cái 4,001
820 DAY014 Dây hút đờm giãi (người lớn)   Sợi 4,001
821 INS002 In stoppers ll (doc kim)   Cái 4,500
822 DAY009 Dây garo   Cái 6,000
823 GAN006 Găng tay vô khuẩn số 7,5   Đôi 6,800
824 GAN005 Găng tay vô khuẩn số 6,5   Đôi 6,800
825 GAN008 Găng tay vô khuẩn số 7   Đôi 6,800
826 GAN002 Găng tay vô khuẩn số 7   Đôi 7,000
827 TAM005 Tấm nilon 70*45cm   Cái 7,500
828 NUO003 Nước tẩy zaven   Lít 12,500
829 BOM003 Dây Bơm điện   Cái 13,500
830 GAC003 Gạc phẫu thuật ổ bụng 30*40*8 lớp   Miếng 15,600
831 BAN016 Băng thun 3 móc   Cuộn 17,000
832 KIM003 Kim luồn Vasofix (G22-Màu xanh)   Cái 18,000
833 KIM008 Kim luồn trẻ em   Cái 18,000
834 BOT006 Bột bó 6in   Cuộn 20,000
835 CHI034 Chỉ Silk 5/0   Sợi 24,000
836 MAS002 Mask phun khí dung người lớn   Cái 28,500
837 CON010 Cồn y tế(70-1 lít) 10%   Lít 32,000
838 DAI008 Đai đòn   Cái 45,000
839 BAN013 Bàn chải rữa tay   Cái 51,000
840 BOD007 Bộ dây+bơm tiêm điện   Bộ 60,000
841 DIN007 Đinh Kirschners số 3.0*300mm   Cái 70,000
842 BAN015 Băng keo chỉ thị màu   Cuộn 170,000
843 ONG014 Ống Catheter Số 14,16(Cavafix certo)   Cái 172,001
844 AMP003 Ampu giúp thở nhỏ   Cái 310,000
845 AMP004 Ampu giúp thở người lớn   Cái 310,000
846 CUV001 Cuvette   Gói 578,600
847 HUY005 Huyết áp + Ống nghe   Bộ 660,000
848 PHI006 Phim X-Ray Khô DI-HT 20*25(100 tấm/H)   Hộp 1,670,000
849 DIN009 Đinh chốt các số   Cái 1,680,000
850 PHI007 Phim X-Ray Khô DI-HT 26*36(100 tấm/H)   Hộp 2,600,000
851 MIC001 Microshield 2% Chlorhexidine Gluconate Chai 145,000
852 KHA002 Khẩu trang giấy Khẩu trang giấy Cái 1,950
853 NEP026 Nẹp lưng số 7   Cái 130,001
854 SON010 Sonde hút đờm số 8   Cái 5,000
855 SON016 Sonde Nelaton 18   Sợi 10,000
856 GAC004 Gạc   Mét 10,500
857 CAT004 Catgut Chromic (1) kim tron C50A40   Sợi 31,200
858 TES014 Test thử nước tiểu 10TS   Hộp 495,000
859 TES015 Test multistix 10SG (Siemens)   Hộp 808,500
860 GAN001 Găng kiểm tra   Đôi 2,400
861 KIM016 Kim châm cứu số 3   Gói 6,000
862 VIT032 Vít xương cứng 3.5mm   Cái 58,000
863 VIT016 vít vỏ 4.5   Cái 75,000
864 PAN006 Panh alco hình trái tim   Cái 80,000
865 HOP005 Hộp đựng dụng cụ có nắp 20cm   Cái 370,000
866 HOP006 Hộp đựng dụng cụ có nắp 40cm   Cái 780,000
867 TES006 Test HCV 5mm Test HCV Test 25,001
868 TES008 Test thử thai(chương trình)   Test 1,890
869 GAN010 Găng tay 7,5(chương trình)   Đôi 3,200
870 SON018 Sonde Foley 14   Cái 14,000
871 EUR001 Eurogo 5cm x 5m   Hộp 24,000
872 DAI026 Đai cẳng tay trái số 6   Cái 73,000
873 DAI036 Đai cẳng tay phải số 6   Cái 73,000
874 DAI043 Đai cẳng tay trái số 2   Cái 73,000
875 DAI044 Đai cẳng tay phải số 2   Cái 73,000
876 DAI045 Đai cẳng tay trái số 3   Cái 73,000
877 DAI046 Đai cẳng tay phải số 3   Cái 73,000
878 CHL005 Chloramin B Chloramin B Kg 150,000
879 CON009 Cồn sát trùng(CHƯƠNG TRÌNH) Cồn 70 Lọ 1,308
880 GAC005 Gạc dẫn lưu BT 1*200*4L   Cuộn 4,500
881 GIA002 Giấy in xét nghiệm 57*30mm   Cuộn 14,500
882 TES016 Test HCV Test HCV Test 25,000
883 KIM027 Kim chích máu   Cái 280
884 CER003 Cera-Check(Test thử đường huyết)   Cái 11,700
885 TES012 Test HIV Test HIV Cái 0
886 KIM028 Kim châm cứu số 2   Gói 6,000
887 NHI003 Nhiệt kế tủ lạnh   Cái 50,001
888 DAI006 Đai cột sống thắt lưng số 7   Cái 140,000
889 BOD008 Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi   Bộ 800,000
890 PHI010 Phim X-Ray Khô DI-HT 20*25(150 tấm/H)   Hộp 2,400,000
891 PHI009 Phim X-Ray Khô DI-HT 26*36(150 tấm/H)   Hộp 3,750,000
892 SON003 Sonde tiểu Foley 16,18,20   Cái 12,300
893 ANT007 Anti HCV strip   Test 25,000
894 NEP001 Nẹp gỗ 35cm   Cái 11,000
895 NEP002 Nẹp gỗ 40cm   Cái 11,000
896 NEP003 Nẹp gỗ 45cm   Cái 11,000
897 NEP004 Nẹp gỗ 20cm   Cái 11,000
898 NEP005 Nẹp gỗ 30cm   Cái 11,000
899 NEP029 Nẹp gỗ 50cm   Cái 11,000
900 NEP030 Nẹp gỗ 60cm   Cái 11,000
901 NEP031 Nẹp gỗ 70cm   Cái 11,000
902 NEP032 Nẹp gỗ 80cm   Cái 11,000
903 NEP033 Nẹp gỗ 120cm   Cái 11,000
904 TES017 Test ABon Multi-Panel(test thử chất gây nghiện tổng hợp)   Test 70,000
905 DAI019 Đai Desault trái số 1   Cái 130,001
906 DAI022 Đai Desault phải số 1   Cái 130,001
907 LOD001 Lọ đựng bệnh phẩm   Lọ 2,000
908 GAN011 Găng kiểm tra 275mm   Đôi 2,300
909 BOM008 Bơm tiêm 20cc   Cái 2,500
910 VIS005 Vis cứng 2.7   Cái 55,000
911 VIS003 Vis cứng 2.5 các cở   Cái 58,000
912 VIS004 Vis cứng 3.5 các cở   Cái 58,000
913 DIN012 Đinh Kirschner 1.8*300mm   Cái 65,000
914 DIN014 Đinh kirschner 2.2*300mm   Cái 65,000
915 NEP039 Nẹp Ao xương đòn(lòng máng 6-8 lỗ)   Cái 243,000
916 NEP035 Nẹp AO xương đòn 6 lỗ   Cái 245,000
917 NEP036 Nẹp AO xương đòn 8 lỗ   Cái 245,000
918 DIN010 Đinh Kirschner 1.4*300mm   Cái 286,750
919 DIN011 Đinh kirschner 1.6*300mm   Cái 286,750
920 DIN013 Đinh kirschner 2.0*300mm   Cái 286,750
921 NEP042 Nẹp lá(gãy xương cẳng tay bản nhỏ 6-8 lỗ)   Cái 310,000
922 NEP040 Nẹp mắt xích (6-8 lỗ)   Cái 530,000
923 NEP041 Nẹp bustress( chữ T và chữ L dùng vít 4.5mm)   Cái 546,000
924 NEP034 Nẹp mắt xích 6 lỗ   Cái 870,000
925 NEP037 Nẹp mắt xích 8 lỗ   Cái 970,000
926 NEP038 Nẹp mắt xích 10 lỗ   Cái 1,080,000
927 ONG019 Ống sonde dạ dày số 16   Cái 6,500
928 DIN015 Đinh kirschner 2.4*300mm   Cái 65,000
929 DIN016 Đinh Kirschner 2.6*300mm   Cái 65,000
930 NEP043 Nẹp cột sống cổ số 4   Cái 66,000
931 VIS006 Vis cứng 3.5 dài 12mm   Cái 70,000
932 VIS007 Vis cứng 3.5 dài 14mm   Cái 70,000
933 VIS008 Vis cứng 3.5 dài 16mm   Cái 70,000
934 DAI047 Đai cẳng tay trái số 9   Cái 73,000
935 DAI048 Đai cẳng tay phải số 9   Cái 73,000
936 DAI049 Đai cẳng tay trái số 8   Cái 73,000
937 DAI050 Đai cẳng tay phải số 8   Cái 73,000
938 GIA013 Giấy điện tim 12 cần   Cuộn 110,000

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Giới thiệu

Lịch sử phát triển

            Sau năm 1975,  được sự tiếp quản xây dựng từ Cơ sở Y tế quận Buôn Hô. Lúc đầu là Bệnh xá sau đổi tên là Bệnh viện Huyện Krông Búk cho đến năm 1990. Việc sát nhập với Phòng Y tế Huyện, Bệnh viện được đặt tên là Trung tâm Y tế Huyện Krông...

Bộ đếm
  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 1659
  • Tháng hiện tại: 23242
  • Tổng lượt truy cập: 1522360
Đọc nhiều
Góc thuốc