Giá thuốc năm 2014

Đăng lúc: Thứ hai - 08/12/2014 19:54 - Người đăng bài viết: Admin
Tải file để xem chi tiết
BẢNG GIÁ THUỐC BỆNH VIỆN NĂM 2014
 
STT Tên thuốc, hàm lượng Tên hoạt chất Dạng dùng Đơn giá
1 DIA014 Diazepam 10mg/2ml Diazepam Ống 7,200
2 FOR003 Forasm 10mg/ml Ephedrin Ống 2,200
3 KET003 Ketamin 50mg/1ml ống 10ml Ketamin Ống 37,275
4 PAC001 Paciflam 5mg/1ml Midazolam Ống 20,000
5 PHE003 Phenobarbital 100mg Phenobarbital Viên 260
6 SED002 Seduxen 5mg Diazepam Viên 440
7 FEN003 Fenilham 0.1mg/2ml Fentanyl Ống 12,245
8 FEN001 Fentanyl 0.1mg/2ml Fentanyl Ống 16,380
9 MOR001 Morphin 10mg/1ml Morphin Hydroclorid Ống 4,515
10 DOL001 Dolargan 100mg/2ml Pethidin Ống 15,200
11 DOL001 Dolargan 100mg/2ml Pethidin Ống 22,260
12 3BP001 3BPLUZS   Viên 1,250
13 ACE005 Acetab 325mg Paracetamol Viên 180
14 ACE003 Acetazolamid 250mg Acetazolamid Viên 730
15 ACY003 Acyclovir 200mg Acyclovir Viên 660
16 ACY002 Acyclovir 5%/5g Acyclovir Tuýp 13,920
17 ADR001 Adrenalin 1mg/1ml Epinephrine Ống 6,000
18 AGI002 Agiclari 500mg Clarithromycin Viên 5,750
19 AGI004 Agi-Contrim F 960mg   Viên 540
20 AGI003 Agimdogyl 750000UI+125mg Spiramycin + Metronidazol Viên 1,470
21 ALL004 Allopurinol 300mg Allopurinol Viên 735
22 ALV002 Alvesin 250ml Acid Amin Chai 88,000
23 AMA001 Amaryl 2mg Glimepirid Viên 4,530
24 AMA002 Amaryl 4mg Glimepirid Viên 6,200
25 AMF005 Amfamag-B6 Magnesi - B6 Viên 870
26 AMFA01 Amfaneo 21 microkatals Alphachymotrypsin Viên 970
27 AMFA01 Amfaneo 21 microkatals Alphachymotrypsin Viên 970
28 AMF001 Amfarex 500mg Clarithromycin Viên 6,930
29 AMI003 Aminoleban 8%/200ml Acid amin dùng cho bệnh lý gan Chai 94,000
30 AMN001 Amnorpin 5mg Amlodipin Viên 2,833
32 AMO004 Amoxicilin 500mg Amoxycillin Viên 1,000
33 AMP001 Ampicillin 1g Ampicillin Lọ 5,000
34 APO004 Apo Prednisolon 5mg Prednisolon Viên 378
35 APR001 Aprovel 150mg Irbesartan Viên 10,510
36 APR001 Aprovel 150mg Irbesartan Viên 10,510
37 ASP004 Aspirin 81mg Acetylsalicylic acid Viên 165
38 ATR004 Atropine ( Sulfate) 1/4mg Atropine ( Sulfate) Ống 700
39 ATR005 Atropine ( Sulfate) 10mg/10ml Atropine ( Sulfate) Lọ 24,800
40 BAC016 Bacivit 1g Lactobacillus acidophylus Gói 1,680
41 BAI001 Bài thạch Herba Desmodii styracifolii Viên 1,550
42 BER001 Berberin 100mg Berberin Hydrochlorid Viên 295
43 BIF003 Bifoxit 625mg Amoxycillin + Clavulanic acid Viên 12,495
44 BIT001 Bitazid 1g Ceftazidim Lọ 83,700
45 BOT002 Bổ tỳ 100ml   Chai 31,500
46 BOG002 Boganic (nang mềm)   Viên 1,680
47 BOS001 Bosflon 500mg Diosmin + Hesperidin Viên 2,070
48 BRI001 Bricanyl 0.5mg/1ml Terbutalin Ống 11,980
49 BRI001 Bricanyl 0.5mg/1ml Terbutalin Ống 11,980
50 BRO001 Bromhexin 8mg Bromhexin Viên 110
51 CAL014 Calci Glubionat Kabi 5ml Calci glubionat Ống 4,800
52 CAL014 Calci Glubionat Kabi 5ml Calci glubionat Ống 5,000
53 CAL010 Calcium(hóa chất) 2*125ml   Hộp 1,100,000
54 CAP002 Captopril 25mg Captopril Viên 405
55 CAP002 Captopril 25mg Captopril Viên 405
56 CEF007 Cefalexin 500mg Cefalexin Viên 1,690
57 CEF003 Ceftacin 1g Cefmetazol Lọ 84,000
58 CEF023 Cefunvil 10ml   Ống 4,500
59 CEF027 Cefustad 500mg Cefuroxim Viên 15,750
60 CEN003 Cenoxib 100mg Celecoxib Viên 2,700
61 CEN001 Cenpira 800mg Piracetam Viên 1,500
62 CER004 Cerahead 800mg Piracetam Viên 1,500
63 CER002 Cerebrolysin 10ml Cerebrolysin Ống 99,800
64 CER001 Cerebrolysin 5ml Cerebrolysin Ống 58,600
65 CEZ001 Cezmeta 3g Diosmectit Gói 1,470
66 CHL007 Chloramphenicol 1g Chloramphenicol Lọ 13,600
67 CHL006 Chlorpheniramine 4mg Chlorpheniramin maleat Viên 39
68 CIP004 Ciprofloxacin Kabi 200mg/100ml Ciprofloxacin Chai 17,640
69 COL006 Colchicine 1mg Colchicine Viên 1,000
70 COM001 Combivet 0,5+3mg/2,5ml Ipratropium + Salbutamol Tuýp 16,070
71 CON007 Concor 2.5mg Bisoprolol fumarate Viên 2,877
72 CRI001 Crila 250mg Cao khô trinh nữ hoàng cung Viên 1,595
73 DAF004 Daflon 500mg Diosmin + Hesperidin Viên 3,000
74 DAI011 Đại tràng hoàn đại tràng hoàn Gói 4,000
75 DAU002 Dầu mù u 10ml Dầu mù u Lọ 5,000
76 DAU006 Dầu nóng Quảng Đà 10ml   Lọ 13,650
77 DEP002 Dep Mỡ 10g Diethylphtalat Lọ 4,250
78 DEP002 Dep Mỡ 10g Diethylphtalat Lọ 4,250
79 DEV001 Devomir 25mg Cinnarizin Viên 320
80 DEX003 Dexamethasol 4mg/ml Dexamethasol Ống 1,054
81 DEX003 Dexamethasol 4mg/ml Dexamethasol Ống 1,054
82 DHL001 DHLLD (Hyaluronidase) 1500 IU Hyaluronidase Lọ 94,500
83 DIA011 Dianorm M 80mg+500mg Gliclazid + Metformin Viên 3,000
84 DIA013 Diaphyllin 4.8% 5ml Aminophyllin Ống 10,840
85 DIC005 Diclofenac Inj 75mg Diclofenac Ống 3,250
86 DID003 Didicera Độc hoạt tang ký sinh Gói 3,900
87 DIE001 Diệp hạ châu Diệp hạ châu Viên 945
88 DIG001 Digoxin Qualy 0.25mg Digoxin Viên 735
89 DOB001 Dobutamine 12,5mg/ml Dobutamin Hydrochlorid Ống 134,400
90 DOP002 Dopamin 200mg/5ml Dopamin hdrochlorid Ống  
91 DOP001 Dopegyt 250mg Methyldopa Viên 1,587
92 DOR005 Doropycin 750000 IU Spiramycin Gói 1,197
93 DOS002 Dospasmin 40mg Alverin Viên 325
94 DOZ001 Dozeni 50mg Diacerein Viên 4,000
95 DUO007 Dưỡng Tâm An   Viên 2,200
96 DUO006 Dưỡng tâm an thần   Viên 1,470
97 EFF004 Efferalgan 150mg Paracetamol Viên 2,305
98 EFF002 Efferalgan 80mg Paracetamol Viên 2,027
99 ENA002 Enalapril 5mg Enalapril Viên 800
100 ENA002 Enalapril 5mg Enalapril Viên 800
101 E-N001 E-Natplus 400UI Vitamin E Viên 1,400
102 ERY010 Erymekophar 250mg Erythromycin Gói 1,400
103 ESM001 Esmeron Inj 50mg Rocuronium Promid Lọ 97,620
104 EUV003 Euvilen 5mg Alimemazin Viên 355
105 EYE001 Eyetobra - D 5ml Tobramycin + Dexamethason Lọ 19,143
106 FAR001 Farzincol 10mg Kẽm Gluconat Viên 590
107 FEX002 Fexostad 180mg Fexofenadin Viên 4,600
108 FUR005 Furect IV 200mg/100ml Ciprofloxacin Chai 128,000
109 FUR004 Furosol 20mg/2ml Furosemid Ống 3,600
110 FUR003 Furostyl 40mg Furosemid Viên 279
111 GEL002 Gelofusin 4%/500ml Gelatin Chai 140,000
112 GEL002 Gelofusin 4%/500ml Gelatin Chai 140,000
113 GEN007 Gentamycin 80mg/2ml Gentamicin Ống 1,700
114 GEN007 Gentamycin 80mg/2ml Gentamicin Ống 1,700
115 GLU001 Glucosamin 500mg Glucosamin Viên 1,300
116 GLU005 Glucose 10%/500ml Glucose Chai 8,925
117 GLU014 Glucose 10%/500ml Glucose Chai 13,000
118 GLU004 Glucose 5%/500ml Glucose Chai 11,000
119 GLU017 Glucose 5%/500ml Glucose Chai 7,140
120 GLU015 Glucosix 500mg Metformin Viên 525
121 GLU008 Glucovance 505mg Metformin + Glibenclamid Viên 4,320
122 HAG003 Hagimox 250mg Amoxycillin Viên 793
123 HAP001 Hapenxin 250mg Cefalexin Gói 1,657
124 HAR001 Harine 40mg Alverin Viên 325
125 HOT001 Hộ tâm đơn Đan sâm, tam thất Viên 1,950
126 HOA001 Hoạt huyết dưỡng não Cao đinh lăng, cao bạch quả Viên 700
127 HYD001 Hydrit NaCl + NaHCO3 + KCl + Dextrose Viên 990
128 ICH003 Ích mẫu nang 500mg Cao ích mẫu Viên 820
129 IME001 Imeclor 125mg Cefaclor Gói 3,700
130 INF003 Infecin 1.5MIU Spiramycin Viên 2,750
131 INF002 Infecin 3MIU Spiramycin Viên 5,000
132 INF002 Infecin 3MIU Spiramycin Viên 5,000
133 INO001 Inopan INJ 200mg Dopamin Ống  
134 IRS001 Irsatim 150mg Irbesartan Viên 4,800
135 KID001 Kidmin 7.2% - 200ml Acid amin dùng cho bệnh lý thận Chai 105,000
136 KLA001 Klamentin 1g Amoxycillin + Clavulanic acid Viên 11,025
137 LAC001 Lactat ringer 500ml Ringer lactat Chai 11,500
138 LEV001 Levonor 1mg/ml Noradrenalin Ống 30,000
139 LID004 Lidocain 2% Lidocain Ống 668
140 LID003 Lidocain 2% - 10ml Lidocain ( Hydrochlorid) Ống 16,128
141 LID001 Lidocain Spray 10% 38g Lidocain Hydrochlorid Chai 127,000
142 LIM001 Limitral 2,5mg Glyceryl trinitrat Viên 840
143 LOR001 Lorytec 10mg Loratadin Viên 2,900
144 LOV001 Lovenox 4000IU 40mg Enoxaparin Natri Ống 85,830
145 LOX001 Loxfen 60mg Loxoprofen Viên 1,800
146 MAC003 Macnir 50mg Eperison Viên 1,850
147 MAD001 Madopar 250mg Levodopa Viên 4,634
148 MAD001 Madopar 250mg Levodopa Viên 4,634
149 MAR003 Marcaine spinal heavy 5mg/ml Bupivacain Ống 47,300
150 MAX002 Maxitron Drop 5ml Neomycin + Polymicin B + Dexamethasol Lọ 39,900
151 MEB001 Mebendazol 500mg Mebendazol Viên 4,988
152 MED006 Medicain 2% Lidocain +adrenalin Ống 5,600
153 MED004 Medoclor 500mg Cefaclor Viên 15,000
154 MED012 Medsamic 250mg Tranexamic acid Viên 1,680
155 MED010 Medsamic 250mg/5ml Tranexamic acid Ống 11,280
156 MEG002 Megyna   Viên 1,080
157 MEN001 Menison 40mg Methyl prednisolon Lọ 30,900
158 MET009 Methyl Ergometrin 0,2mg/ml Methylergometrin maleat Ống 14,442
159 MET013 Methyl Prednisolone 16mg Methyl prednisolon Viên 2,300
160 MET012 Metronidazol 400mg Metronidazol Viên 420
161 MET011 Metronidazole 100ml Metronidazol Chai 16,500
162 MEY001 Meyerdecontyl 250mg Mephenesin Viên 300
163 MIT001 Mitux 200mg N-Acetylcystein Gói 1,250
164 MIX001 Mixpallet 300mg Sắt Fumarat + Folic acid + B12 Viên 1,670
165 MIX002 Mixtard 30 flexpen 300UI/3ml Insulin Ống 151,840
166 MOB002 Mobimed 7.5mg Meloxicam Viên 970
167 MOB002 Mobimed 7.5mg Meloxicam Viên 970
168 MOC006 Mộc hoa trắng-HT   Viên 630
169 MYO001 Myomethol 500mg Methocarbamol Viên 2,100
170 MYP004 Mypara 500mg Paracetamol Viên 330
171 MYP003 Mypara extra 530mg Paracetamol+Codein Viên 2,190
172 MYT001 Mytolan Liquid 10ml Al(OH)3 + Mg(OH)2 + Simethicon Gói 3,750
173 MYT001 Mytolan Liquid 10ml Al(OH)3 + Mg(OH)2 + Simethicon Gói 3,750
174 NAL002 Nalidixic 500mg Nalidixic acid Viên 1,200
175 NAT001 Natribicarbonat 1,4%/250ml Natri - hydrocarbonat Chai 31,400
176 NAT009 Natriclorid 0,9% Natri chlorid Lọ 3,000
177 NAT010 Natriclorid 0.9%/500ml Natri chlorid Chai 7,035
178 NAT004 Natriclorua 0,9%/500ml Natri chlorid Chai 11,500
179 NEO010 Neotazin 35mg Trimetazidin Viên 1,650
180 NUD001 Nudinir 300mg Cefdinir Viên 14,000
181 NUO002 Nước cất 5ml Nước cất Ống 1,500
182 NUO001 Nước oxy già 60ml Nước oxy già Lọ 1,901
183 OFL004 Oflovid ointment 3,5g Ofloxacin Tuýp 70,300
184 OMI001 Omizac 20mg Omeprazol Viên 1,300
185 ORA003 Oravintin   Viên 1,900
186 ORB001 Orbrexol 27,9 g   Gói 1,690
187 ORI002 Oridoxime 500mg/10ml Pralidoxime iodid Ống 55,000
188 OSM002 Osmofundin 20% 250ml Manitol Chai 20,500
189 OXY001 Oxytocine 5UI/ml Oxytocin Ống 4,334
190 PAD001 Padinas 550mg Paracetamol + Diclofenac Viên 450
191 PAN004 Panagin 298mg Magne aspartat + Kali aspartat Viên 1,549
192 PAN004 Panagin 298mg Magne aspartat + Kali aspartat Viên 1,549
193 PAP003 Paparin 40mg Papaverin Ống  
194 PAR005 Paracetamol Infusion 1g Paracetamol Chai 40,000
195 PAS001 Pastitussin Menthol, Eucalyptol Viên 119
196 PEN008 Penicillin V 400000UI Penicillin Viên 378
197 PHE005 Phezam 425mg Piracetam + Cinnarizin Viên 3,500
198 PIP001 Pipolphen 50mg/2ml Promethazin Ống 13,500
199 PMS005 pms - Pantoprazole 40mg Pantoprazole Lọ 125,000
200 PMS006 pms-Claminat 625mg Amoxycillin + Clavulanic acid Viên 7,739
201 POL002 Polydeson 5ml Neomycin + Polymicin B + Dexamethasol Lọ 3,300
202 POL004 Polygynax Nystatin + Neomycin + Polymicin B Viên 9,030
203 POV003 Povidin 100ml Cồn iod Chai 16,500
204 PRE001 Precepd 2.5g   Viên 7,100
205 PRI002 Primperan 10mg Metoclopramid Viên 1,847
206 PRO006 Proctolog Sup 130mg Trimebutin + Ruscogenines Viên 5,150
207 PRO006 Proctolog Sup 130mg Trimebutin + Ruscogenines Viên 5,150
208 PRO008 Propofol Lipuro 200mg/20ml Propofol Ống 133,000
209 PUL001 Pulmicort Respules 500mcg/2ml Budesonid Ống 13,830
210 PYM002 Pymeprim 480mg Sufamethoxazol + Trimethoprin Viên 430
211 RAV001 Ravonol Paracetamol+Loratidin+Dextromethophan Viên 600
212 REC003 Rectiofar 3ml Glycerin Tuýp 1,040
213 RED001 Reduced Glutathione Sodium for injection 600mg Glutathion Lọ 97,000
214 REU001 Reumokam 10mg/1.5ml Meloxicam Ống 20,600
215 RIN001 Ringer Lactate 500ml Ringer lactat Chai 7,035
216 SAL003 Salbutamol 2mg Salbutamol Viên 114
217 SEP002 Sepratis 500mg Ciprofloxacin Viên 980
218 SEV001 Sevorane 250ml Sevoflurane Lọ 3,500,000
219 SHI001 Shinacin 250 Amoxycillin + Clavulanic acid Viên 11,950
220 SHI002 Shintaxime(Cefotaxime) 1g Cefotaxim Lọ 26,250
221 SIU001 Siutamid 10mg/2ml Metoclopramid Ống 4,200
222 SLA001 Slaska 100ml   Lọ 35,700
223 SOR003 Sorbitol 5g Sorbitol Gói 530
224 SOR003 Sorbitol 5g Sorbitol Gói 530
225 STI001 Stilux 60mg Rotundin Viên 900
226 SUW001 Suwelin 300mg/2ml Cimetidin Ống 5,330
227 TAR001 Tarden 10mg Atorvastatin Viên 7,200
228 TAV001 Tavazid Stick   Ống 3,000
229 TAV001 Tavazid Stick   Ống 4,000
230 TER001 Terpincodein 110mg Terpin + codein Viên 330
231 TER001 Terpincodein 110mg Terpin + codein Viên 330
232 TEV001 Tevalis 10mg Lisinopril Viên 5,690
233 THA001 Than hoạt 5g Than hoạt Gói 1,500
234 THA002 Thấp khớp nam dược   Viên 2,415
235 THA015 Thập toàn đại bổ   Hộp 42,000
236 THU007 Thủy tinh thể (MZ60AT)   Cái 950,000
237 TIN001 Tinidazol 500mg Tinidazol Viên 900
238 TOB003 Tobradex 4mg/5ml Tobramycin + Dexamethason Lọ 45,099
239 TOB002 Tobrex 5ml Tobramycin Lọ 40,000
240 TOC001 Tocemuc 200mg N-Acetylcystein Viên 500
241 TOP002 Topcef 100 DT 100mg Cefixim Viên 6,067
242 TOP003 Tophem Extra   Viên 1,250
243 TOR003 Torfexim 200mg Cefixim Viên 8,967
244 TOR001 Torodroxyl 500mg Cefadroxil Viên 2,888
245 TOV001 Tovalgan 150mg Paracetamol Gói 1,395
246 UNI003 Unigle tablet 200mcg Misoprostol Viên 4,720
247 TAN002 USA Tangenyls 500mg Acetyl leucin Viên 980
248 UTR001 Utrogestan 100mg Progesteron Viên 6,620
249 VER002 Verospiron 50mg Spironolacton Viên 3,990
250 VIN002 Vincomid 10mg/2ml Metoclopramid Ống 4,200
251 VIC001 Vincopane 20mg Hyoscin butylbromid Ống 7,600
252 VIR002 Virlaf 100mg Lamivudin Viên 3,890
253 VIT028 Vitamin A-D 5500IU Vitamin A & D Viên 270
254 VIT004 Vitamin AD 5500UI Vitamin A & D Viên 157
255 VIT023 Vitamin B1 250mg Thiamin HCL Viên 250
256 VIT013 Vitamin B12 1000mcg Cyanocobalamin Ống 840
257 VIT022 Vitamin B6 250mg Pyridoxine Hydrochloride Viên 335
258 VIT024 Vitamin C 1000mg Acid Ascorbic Viên 1,790
259 VIT024 Vitamin C 1000mg Acid Ascorbic Viên 1,790
260 VIT010 Vitamin C 500mg Acid Ascorbic Viên 560
261 VIT021 VITAMIN C 500mg. Acid Ascorbic Ống 1,690
262 VIT027 Vitamin E 400mg Vitamin E Viên 550
263 VIT019 Vitamin K1 10mg/ml Phytomenadion(Vitamin K1) Ống 5,500
264 VIT012 Vitamin PP 500mg Vitamin PP Viên 300
265 YES001 Yesom 40mg Esomeprazol Viên 11,000
266 Α-K001 α -Kiisin 5mg Alpha chymotrypsin Ống 9,800
267 BAK001 Ba Kích dây   Gram 544
268 BAC007 Bạch chỉ phiến   Gram 141
269 BAC009 Bạch linh phiến   Gram 165
270 BAC009 Bạch linh phiến   Gram 200
271 BAC013 Bạch thược phiến   Gram 165
272 BAC013 Bạch thược phiến   Gram 204
273 BAC006 Bạch truật sao   Gram 193
274 CAM002 Cam thảo phiến   Gram 165
275 CAN001 Can khương phiến   Gram 155
276 CAT003 Cát cánh phiến Cát cánh phiến Gram 483
277 CHI003 Chi tử   Gram 62
278 DAI003 Đại táo   Gram 107
279 DAM001 Dâm dương hoắc   Gram 185
280 DAN003 Đảng sâm củ   Gram 510
281 DAN004 Đảng sâm phiến Đảng sâm phiến Gram 567
282 DAO001 Đào nhân hạt   Gram 536
283 DIA007 Địa long sao   Gram 448
284 DOT001 Đỗ trọng phiến   Gram 115
285 DOT001 Đỗ trọng phiến   Gram 143
286 DOC001 Độc hoạt phiến   Gram 143
287 DON002 Đơn bì   Gram 206
288 DUO005 Đương quy phiến   Gram 252
289 DUO005 Đương quy phiến   Gram 363
290 HAT001 Hà thủ ô đỏ chế   Gram 206
291 HOA004 Hoài sơn phiến   Gram 77
292 HOA005 Hoàng bá phiến   Gram 144
293 HOA003 Hoàng cầm phiến   Gram 258
294 HOA007 Hoàng kỳ sống phiến   Gram 259
295 HOA008 Hoàng liên   Gram 567
296 HON001 Hồng hoa   Gram 410
297 HUO001 Hương phụ chế   Gram 53
298 HUY003 Huyền sâm phiến   Gram 105
299 KHU002 Khương hoạt phiến   Gram 1,119
300 KIM001 Kim ngân hoa   Gram 258
301 KYT001 Kỷ tử   Gram 206
302 LIE001 Liên kiều   Gram 206
303 LIE003 Liên nhục trắng   Gram 211
304 LIE004 Liên tâm sao   Gram 330
305 LON003 Long nhãn   Gram 206
306 MAC001 Mạch môn   Gram 443
307 MOC002 Mộc hương phiến   Gram 103
308 NGU004 Ngũ vị tử   Gram 74
309 NGU002 Ngưu tất bắc phiến   Gram 189
310 NHA002 Nhân trần nam   Gram 63
311 PHO003 Phòng phong phiến   Gram 363
312 PHU002 Phục thần phiến   Gram 211
313 QUE001 Quế chi   Gram 51
314 QUE002 Quế nhục   Gram 62
315 SAN001 Sa nhân hạt   Gram 335
316 SAI001 Sài hồ bắc phiến   Gram 263
317 SAM001 Sâm cát lâm   Gram 1,155
318 SAM002 Sâm nhị hồng   Gram 1,365
319 SIN002 Sinh địa   Gram 63
320 SON001 Sơn thù bắc   Gram 309
321 TAN005 Tần giao phiến   Gram 520
322 TAN012 Tần giao phiến (Loại II)   Gram 520
323 TAN008 Tang ký sinh bắc   Gram 100
324 TAO001 Táo nhân sao   Gram 438
325 THA006 Thăng ma phiến   Gram 189
326 THA006 Thăng ma phiến   Gram 191
327 THI005 Thiên niên kiện phiến   Gram 52
328 THO002 Thổ phục linh phiến   Gram 63
329 THO002 Thổ phục linh phiến   Gram 77
330 THU004 Thục địa phiến   Gram 143
331 THU001 Thương nhĩ tử   Gram 63
332 TRA004 Trạch tả phiến   Gram 139
333 TRA002 Trần bì phiến   Gram 43
334 TUC001 Tục đoạn phiến   Gram 196
335 UYL001 Uy linh tiên phiến   Gram 141
336 VIE002 Viễn chí sao   Gram 567
337 XIC001 Xích thược phiến   Gram 165
338 XUY002 Xuyên khung phiến   Gram 165
339 YDI001 Ý dĩ sao   Gram 41
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Giới thiệu

Lịch sử phát triển

            Sau năm 1975,  được sự tiếp quản xây dựng từ Cơ sở Y tế quận Buôn Hô. Lúc đầu là Bệnh xá sau đổi tên là Bệnh viện Huyện Krông Búk cho đến năm 1990. Việc sát nhập với Phòng Y tế Huyện, Bệnh viện được đặt tên là Trung tâm Y tế Huyện Krông...

Bộ đếm
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 2053
  • Tháng hiện tại: 23636
  • Tổng lượt truy cập: 1522754
Đọc nhiều
Góc thuốc