Mời báo giá Dụng cụ y tế

Mời báo giá Dụng cụ y tế

 •   01/07/2024 05:19:00
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm Dụng cụ y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện kính mời các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng Dụng cụ y tế có đủ kinh nghiệm, năng lực cung cấp hàng hóa xem xét tham gia chào giá các mặt hàng ...
Mời báo giá Hóa chất xét nghiệm năm 2024

Mời báo giá Hóa chất xét nghiệm năm 2024

 •   27/06/2024 04:13:00
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm Hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện kính mời các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng Hóa chất xét nghiệm có đủ kinh nghiệm, năng lực cung cấp hàng hóa xem xét tham gia chào giá các mặt hàng...
Mời báo giá Sinh phẩm y tế năm 2024

Mời báo giá Sinh phẩm y tế năm 2024

 •   27/06/2024 04:07:00
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm Sinh phẩm y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện kính mời các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng Sinh phẩm y tế có đủ kinh nghiệm, năng lực cung cấp hàng hóa xem xét tham gia chào giá các mặt hàng...
Mời chào giá thẩm định giá Vật tư, hóa chất thận nhân tạo năm 2024

Mời chào giá thẩm định giá Vật tư, hóa chất thận nhân tạo năm 2024

 •   27/06/2024 00:07:00
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ hiện đang có nhu cầu thuê đơn vị thẩm định giá xác định giá trị các mặt hàng Vật tư, hóa chất thận nhân tạo. Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực thẩm định giá (danh sách hàng hóa chi tiết theo phụ lục đính kèm) quan tâm gửi bộ hồ sơ báo giá về bệnh viện...
Mời báo giá Vật tư, hóa chất thận nhân tạo năm 2024

Mời báo giá Vật tư, hóa chất thận nhân tạo năm 2024

 •   12/06/2024 00:02:00
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Vật tư, hóa chất thận nhân tạo phục vụ công tác khám, chữa bệnh ...
Mời báo giá máy xét nghiệm huyết học

Mời báo giá máy xét nghiệm huyết học

 •   03/06/2024 04:44:00
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm máy xét nghiệm huyết học để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh...
Mời báo giá thiết bị văn phòng mstt năm 2024

Mời báo giá thiết bị văn phòng mstt năm 2024

 •   24/05/2024 03:13:00
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng danh mục thiết bị văn phòng để mua sắm phục vụ công tác khám, chữa bệnh...
Mời báo giá trang thiết bị y tế mstt năm 2024

Mời báo giá trang thiết bị y tế mstt năm 2024

 •   24/05/2024 03:08:00
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng danh mục trang thiết bị y tế để mua sắm phục vụ công tác khám, chữa bệnh ...
Moi bao gia

Mời báo giá máy xét nghiệm miễn dịch

 •   18/04/2024 23:13:00
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm máy xét nghiệm miễn dịch phục vụ công tác khám, chữa bệnh...
Mời báo giá phim Xquang

Mời báo giá phim Xquang

 •   15/01/2024 21:15:00
 •   Đã xem: 533
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm phim xquang ...
Mời báo giá Vật tư y tế

Mời báo giá Vật tư y tế

 •   05/12/2023 03:07:00
 •   Đã xem: 811
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Vật tư y tế
Mời báo giá máy xét nghiệm HbA1c

Mời báo giá máy xét nghiệm HbA1c

 •   28/11/2023 01:50:00
 •   Đã xem: 766
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Máy xét nghiệm HbA1C
Mời báo giá Hóa chất cho máy xét nghiệm đông máu bán tự động ECL 412

Mời báo giá Hóa chất cho máy xét nghiệm đông máu bán tự động ECL 412

 •   28/11/2023 01:45:00
 •   Đã xem: 701
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Hoá chất cho máy xét nghiệm Đông máu bán tự động ECL 412
Mời báo giá máy giặt sấy

Mời báo giá máy giặt sấy

 •   23/11/2023 21:29:00
 •   Đã xem: 572
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Máy giặt sấy
Mời báo giá Syring dùng cho máy xét nghiệm Celltac G 9100

Mời báo giá Syring dùng cho máy xét nghiệm Celltac G 9100

 •   22/11/2023 03:11:00
 •   Đã xem: 586
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Syring dùng cho máy xét nghiệm Celltac G 9100...
Mời chào giá thẩm định giá phim Xquang

Mời chào giá thẩm định giá phim Xquang

 •   25/10/2023 04:09:00
 •   Đã xem: 617
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ hiện đang có nhu cầu thuê đơn vị thẩm định giá xác định giá trị các mặt hàng phim Xquang. Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực thẩm định giá (danh sách hàng hóa chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Mời báo giá thiết bị y tế

Mời báo giá thiết bị y tế

 •   23/10/2023 00:27:00
 •   Đã xem: 524
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh ...
Mời báo giá sinh phẩm y tế

Mời báo giá sinh phẩm y tế

 •   20/10/2023 02:47:00
 •   Đã xem: 557
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Sinh phẩm y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh...
Mời báo giá phim xquang

Mời báo giá phim xquang

 •   12/10/2023 05:49:00
 •   Đã xem: 584
 •   Phản hồi: 0
Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm Phim Xquang phục vụ công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện kính mời các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng Phim Xquang có đủ kinh nghiệm, năng lực cung cấp hàng hóa xem xét tham gia chào giá các mặt hàng.

Các tin khác

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Giới thiệu

Lịch sử phát triển bệnh viện

Sau năm 1975, được sự tiếp quản xây dựng từ Cơ sở Y tế quận Buôn Hô. Lúc đầu là Bệnh xá sau đổi tên là Bệnh viện Huyện Krông Búk cho đến năm 1990. Việc sát nhập với Phòng Y tế Huyện, Bệnh viện được đặt tên là Trung tâm Y tế Huyện Krông Búk (1990 – 2006). Từ năm 2007 đến 2009: Trung tâm Y tế Huyện...

Thống kê
 • Đang truy cập30
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm29
 • Hôm nay1,009
 • Tháng hiện tại40,453
 • Tổng lượt truy cập8,211,762
Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến nhận xét về bệnh viện?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi